منافع ملی ایران

اکتبر 17, 2007

بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد

Filed under: بدون دسته بندی — miiran @ 9:51 ب.ظ.

به: دبیرخانه سازمان ملل متحد

ما امضاء کنندگان این اعتراضیه به نام مردم ایران اعلام می داریم که قرارداد حقوقی منئقد شده فی مابین جماهیری شوروی وحکومت وقت ایران بر مبنای حق پنجاه درصدی طرفین تنهامرجع قابل قبول برای قرار دادهای آینده میان هر کشور ساحلی دریای مازندران با ایران می باشد و هر قرار دادی نافی حقوق مسلم مردم ایران فاقد ارزش است.

رونوشت:

دبیر خانه  سازمان ملل متحد 

پارلمان اروپا

کنگره آمریکا

1_مسعود میراخوری

2_کمال جوشن

3_حمید ظریفی

4_روشنک افشار

5_پرویز برومند

6_مرتضی طلایی

7_سجاد نیکنام مدیر و نویسندهء بلاگ هم آوا

http://www.hamava01.blogfa.com/

8-پدرام سرابلومدیرونویسندهء بلاگ سر سویدا

http://soweyda.blogfa.com/

9_فرامرز طاهری مدیر و نویسندهء بلاگ سیاسی

http://soweyda.blogfa.com/

10_فرنوش تائید با ایمیل

11_ مرتضی مدیر  و نویسندهءبلاگ  دوستت دارم ایران

http://www.rawlinson.blogfa.com/

13_مدیر و نویسنده ءبلاگ به همین ســـــادگی

http://farari.blogfa.com/

14_مدیر و نویسندهء بلاگ دریای خـــــــــزر

http://www.khazareiran.blogfa.com/

15_ محدثه خیر خواه مدیر و نویسندهء بلاگ میتینگ آنلاین

http://www.meetingonline.blogfa.com/

16_بهزاد مدیر ونویسندهء بلاگ ایــران من

http://www.politeboy.blogfa.com/

17_شیواتائید با ایـــــمیل

18_عباس مدیر و نویسندهء بلاگ مبـــــــرآ

http://www.alpachino-esf.blogfa.com/ 

19_مانی مدیر ونویسندهءبلاگ اعــــــــــــتراض

http://www.manimad.blogfa.com/

20_آتروپات مدیر و نویسندهء بلاگ حماسه ی چالدران

http://hemasechaldoran.blogfa.com/

21_احمد مدیر و نویسندهءبلاگ دراین جهنم گل بهشتی چگونه روید و چگونه بوید

http://www.aaa18.blogfa.com/

22_نکیسا مدیر ونویسندهءبلاگ تولدی دیـــــــگر

http://narc.blogfa.com/

23_فرزین.ر از  بنیاد ایران ما

http://iran1e1ma.blogfa.com/

24_ اشکان مدیر و نویسندهء بلاگ حضرت خضر

http://www.hazratekhezr.blogfa.com/

25_بندهشن مدیر و نویسندهء بلاگ آگــــــــاهی

http://khorshidvareh.blogfa.com/

26_علامه بهمن آبادی مدیر ونویسندهء بلاگ علامــــــــــــه

http://allame.vox.com/

27_عاطفه خادم تائید با ایمیل

28_رویا طحان  مدیر و نویسندهء بلاگ رویـــــــــــــــا

http://royatahan.blogfa.com/

29_فرزاد مدیرونویسندهء بلاگ آخـــــــرین…

http://www.lastsamurai121.blogfa.com/ 

30_مریم تائید با ای میـــــل

31_e.t kمدیر ونویسندهء بلاگ من و شــــاید تو

http://www.ebrahim-tk.blogfa.com/

32_حامد مدیر و نویسندهء بلاگ کــــــــرُوب

http://koorab.blogfa.com/

33_اشکان مدیر و نویسندهءبلاگ نــــــگاه بی حجاب

http://negahebihejab.blogfa.com/

34_پریسا مدیر و نویسندهء بلاگ آرام تـــــــرین فریاد

http://aramtarinfaryad.blogfa.com/

35_ حسین اردکانی مدیرو نویسندهء بلاگ نگـــــارکویر

http://negarekavir.blogfa.com/

36_کیارش تائید با امیــــــــــــــــــل

37_شآدو مدیر و نویسندهءبلاگ کوروش بــــــــــــزرگ

http://www.cyrus-forever.blogfa.ir/ 

38_مهدی آزاده (مانی)مدیر و نویسندهءبلاگ آگــــــــــاهی

agahi.wordpress.com

39_صفر(محمد)لفوتی مدیرونویسندهءبلاگ فریـــــــــــاد

http://www.faryad60.blogfa.com/

40_گـــــــــــروه مــــــرکزی رایــــــــــــــانه

http://ccg.blogsky.com/

41_فرید مدیر و نویسندهء بلاگ ایـــــــــران گنج

http://irantreasure.blogfa.com/

42_آیدا قجر مدیر و نویسندهءبلاگ فــــــــانوس

http://www.aida26.blogspot.com/

43_احسان مدیر و نویسندهء بلاگ رنـــــــدانه

http://bade.blogfa.com/

44_ حسینی تلئید با ایــــمیل

45_سید محمد حسینی و مدیران وبلاگ تابـــــــــوک

http://tabook.wordpress.com/

46_میتراخلعتبری مدیری مدیر و نویسندهء بلاگ سکوتِ فریــــــــاد

http://hamegi.blogfa.com/

47_ سیده سمانه موسوی مدیر و نویسندهء بلاگ دختـــــر کوروش

http://www.dokhtarekourosh.blogspot.com/

48_ بابک فرهمند مدیر و نویسندهء  تارنمای پناهجویان سوئد

http://rahyaftha.blogfa.com/

49_دادخواه مدیر و نوسیندهء بلاگ پاسداران فرهنگ ایـــــران

http://www.kohandiyaran.blogfa.com/

50_ خانوادهء شـــــهید کوی دانشگاه عزت ابـــــــــــــراهیم نژاد

http://www.1378.blogfa.com/

51_ مرضیه مرادی

 iranvajan.blogfa.com

52_عطیه وحید منش مدیر و نویسندهء بلاگ مســـــافر

http://fardayevatan.blogspot.com/

53_کیوان مدیر و نویسندهء بلاگ عصر مـــــــــــا

http://asrema.blogsky.com/

54_پرچمدار مدیر و نویسندهء بلاگ چکامه وطن

http://pirekharabat.blogfa.com/

55_کوروش مدیر و نویسندهء بلاگ کورووش جاودان

http://www.sarbazekourosh.blogfa.com/

56_آرش جهانشاهی مدیر و نویسنده بلاگ نیمــــه گم شده من

http://www.nem.blogfa.com/

57_شاپور مدیر و نویسندهء بلاگ به ایــــران بیندیشیم

http://shapoor.blogfa.com/

58_مزدک مدیر و نویسندهء بلاگ تریبون پان ایرانیست در خوزستان

http://paniran.blogfa.com/

59_امیدوار مدیر و نویسندهء بلاگ فمنیسم امــــــــروز

http://www.arjaneman.blogfa.com/

60_ مرجان مدیر و نویسندهء بلاگ پــــــاتریس

patris777.blogfa.com

61_محسن آریا مدیر و نویسندهء بلاگ رهـــــــــــــــایی

http://sahelenejat.blogfa.com/

62_سمین روزگرد مدیر و نویسندهءبلاگ فریادی ودیگر هیچ

http://ghamnamecimin.blogsky.com/

63_اردوان روزبه مدبرو نویسندهء بلاگ اردوان نوشت

www.ardavan.wordpress.com

64_ رضا تائـــــید با ایمیل

65_مرخلیلی  مدیر و نویسندهء بلاگ دی تو نایت

http://mrkhalili.wordpress.com/

66_ آشنا مدیر و نویسندهء بلاگ روایتهای یک آشنا

http://ashna-avazi.blogfa.com/

67_آیدا مدیر و نویسندهء بلاگ پـــــــــــرگاس

http://pargas1.blogfa.com/

68_م،زندگی مدیر و نویسندهء بلاگ ایران سر در گم

http://www.iran-va-cheraha.blogfa.com/

69_محمدرضایزدان پناه مدیر و نویسندهء بلاگ بوی خاک

http://booyekhak.blogfa.com/

70_ جمشید تائید با ایمیل

71_عمران مدیر و نویسندهء بلاگ نا گفته های تاریخ

http://emran.blogfa.com/

77_ بلاگ فرزندان ایران زمین

http://faratash.mihanblog.com/

78_ مریم  مدیر و نویسنده بلاگ اورمــــــــــزد

http://ouurmazd.blogfa.com/

79_ مدیر و نویسندهء بلاگ دل کاکتوس

80_کامران مدیر و نویسندهء بلاگ دیــــــشب

http://www.dvd-dishab.blogfa.com/

81_خشایار مدیر و نوسیندهء بلاگ محفل کوروش

http://khashayar89.blogfa.com/

82_اشکان رضوی مدیر و نویسندهء بلاگ جاویـــــد ایران

http://aruo.blogfa.com/

83_محمد مئیر و نویسندهء بلاگ من مسلمان زاده شده ام پس مسلمانم

http://www.eslamchist.blogfa.com/

84_ فرنوش تائید با ایـــــمیل

85_آترین مدیر و نویسندهء بلاگ ایران وطن من تو را می سازم

http://iranvaja.blogfa.com/

86_بهنام شاه ملک پور مدیر و نویسندهء بلاگ گفتارنیک،گفتارنیک،کدارنیک

http://www.behnamsh356.blogfa.com/

87_علیرضا مدیر و نویسندهء بلاگ ایرانیـــــــان

http://indra2007.blogfa.com/

88_ آرتیاس تون مدیر و نویسندهء بلاگ کوروش بزرگ

http://www.i-am-cyrus.blogfa.com/

89_علی فرجی تائیـــد با ایمیل

90_محمد مهدی حبیبی مدیر و نویسندهء بلاگ قلــــــــــم معترض

http://www.kickerpen.blogfa.com/

91_امیر مهدی مدیر و نویسندهء بلاگ سکـــوت شب

http://aroonobidgol.blogfa.com/

92_اشکان مدیر و نویسندهء بلاگ حرف حساب

http://harferast.blogfa.com/

93_ امید مدیرونویسندهء بلاگ طلوع ایران

http://toloeiran.blogfa.com/

94_ایندو مدیر و نویسندهء بلاگ …برای هردو زیباست

http://www.in2friend.com/

95_ریحانه مدیر و نویسندهء بلاگ خراب آباد

http://sarzaminama.blogsky.com/

96_امینه حمیدی مدیر و نویسندهء بلاگ تسخیر ناپذیران

http://www.blazin.blogfa.com/

95_افسون مدیر و نویسندهء بلاگ… تا همیشه دلتنگ

http://silver-moonlight.blogfa.com/

96_فرهاد مدیر و نویسندهء بلاگ بن بست

http://eshgh.blogfa.com/ 

97_ساسان تائیــــــد با ایمیل

98_مدیر و نویسندهء بلاگ ایران امــــــــــروز

http://siyasat.blogsky.com/

99_نصورتقی پورمدیرونویسندهءبلاگ الفبای سرخ

http://www.nasouronline.blogfa.com/

100_سید محمد حسین مصطفوی مدیر و نویسندهءبلاگ آزادی ستان

http://www.azadiestan.blogfa.com/

101_شیخ الشیوخ مدیرونویسندهءبلاگ خانــــــقاه…

http://khaneghah.wordpress.com/

102_روزبه مدیرونویسندهءبلاگ یاران ایــــران جوان

http://www.iranjavan-groups.blogfa.com/

104_مدیر و نویسندهء بلاگ اطاق مـــــــن

http://mychamber.wordpress.com/

105_وحید مدیر و نویسندهء بلاگ شمــــــــع کوچک

http://smallcandle.wordpress.com/

106_نیلوفر تائـــــــــــید با ایمیل

107_مدیر و نویسندهءبلاگ شیطان کوچولو

http://www.sheytonak-koochooloo.blogfa.com/

108_رحیم مدیر و نویسندهء بلاگ انتـــــــــقاد

http://enteghadirani.blogfa.com/

109_برگزیده مدیر و نویسندهء بلاگ میهن و ملت

http://www.mihanvamellat.blogfa.com/

110_سجادمدیرو نویسندهءبلاگ ضیافت شاد خواران

http://www.hafezmalamati.blogfa.com/

111_مدیر و نویسندهء بلاگ سکــــوت حسرت

http://www.mr1.blogfa.com/

112_علیرضا مدیر و نویسندهءبلاگ مسیـــــــر سبز

http://www.greenpath.blogfa.com/

113_مدیرونویسندهء بلاگ سکـــــــرات

http://nimasaleh.blogfa.ir/

114_مدیر و نویسندهء بلاگ انک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر

http://www.nesl-sookhteh.blogfa.com/

115_گودرز کیوان مدیر و نویسندهء بلاگ نــــی و نیلوفر

http://neyvaniloofar.blogfa.com/

116_ناریسا مدیر و نویسندهء بلاگ اصفهان

http://nars.blogfa.com/

117_آریا تقدیری تا ئــــــــید با ایمیل

118_اسمائیل جعفری مدیر و نویسندهء بلاگ راه مــــــــــــردم

http://poutin.blogfa.com/

119_زیتا تائـــــــــید با ایمیل

120_کامیلیا مدیر و نویسندهء بلاگ خطی بنویسیم

http://today4us.blogfa.com/

121_علیررضا مدیر و نویسندهء بلاگ ایرانیان

http://indra2007.blogfa.com/

122_مهتا بردبارتائــــــــید با ایمیل

123_هاله مدیر و نویسندهء بلاگ سرزمــــــین آفتاب

http://mithras.org/

124_ستاره مدیر و نویسندهء بلاگ نگریستن ،عشق وانتظارمرگ

http://setareh61.blogfa.com/

125_نرگس مدیر و نویسندهء بلاگ وب نوشته های من

http://www.nargesb.blogsky.com/

126_ایمان مدیر ونویسندهء بلاگ مینیمال های من

http://myminimals.wordpress.com/

127_مدیر و نویسندهءبلاگ اندیشه نفر سیزدهم

http://lord13.wordpress.com/

128_رخساره مدیر و نویسندهء بلاگ کوله پــــشتی

http://khadiv.blogfa.com/

129_ناهید تائید با ایمیل

130_فائزه صفری مدیر و نویسندهء بلاگ درد دل

http://www.antilife.blogfa.com/

131_داریوش مدیر ونویسندهء بلاگ آزادی ایران عزیز

http://parspeyk.blogfa.com/

132_سپهر مدیر و نویسندهء بلاگ آزادی و عدالت

http://sharghzad.blogfa.com/

133_پردیس مدیر و نویسندهءبلاگ سرزمین جاوید

http://www.sarzamin-javid.persianblog.ir/

134_کاوه تائید با ایمیل

135_مصطفی مدیر و نویسندهء بلاگ تنها تر از خدا

http://www.padeshah2005.blogfa.com/

136_هلما مدیر و نویسندهء بلاگ زنده باد آزادی

http://tanaffos-hb.blogfa.com/

135_پیمان مدیر و نویسندهء بلاگ کاغذ کاهی

http://www.sarabi2.blogfa.com/

136_یاسرمدیرو نویسندهءبلاگ ایران امروز

http://www.yakhha.blogfa.com/

135_مدیرونویسندهءبلاگ یادداشت های خلوت تنهای

http://astireh.blogspot.com/

136_فریماه تائید با ایمیل

137_حقیقت مدیر و نویسندهء بلاگ فریادهای خاموش

http://faryaade-gharnha.blogfa.com/

138_بهنام تائید با ایمیل

139_مدیر و نویسندهء بلاگ فرهنگ و منش ایران

http://bafarhangan.blogfa.com/

140_رها مدیر و نویسندهء بلاگ فریاد را بخاطر بسپار

http://www.tolerant.blogfa.com/

141_مهناز توفیق تائید با ایمیل

142_ابوذر مدیر و نویسندهء بلاگ اشعار سیاسی

http://politictoday.blogfa.com/

143_احمد شیسی مدیر و نویسندهء بلاگ اصلاحات ایرانی

http://eslahateirani.blogfa.com/

134_زهرا مدیر و نویسندهء بلاگ گیس گلابتون

http://tarsimm.wordpress.com/

135_انوشیروان کی تائید با ایمیل

136_سانیا مدیر و نویسندهء بلاگ دختر شرقی

http://shahinsaina.blogfa.com/

137_ماهرخ مدیر و نویسندهء بلاگ جام جم

http://derafshekaviyan.blogfa.com/

139_مدیر و نویسندهء بلاگ عاشقی رسم خوشایندیست

http://derafshekaviyan.blogfa.com/

140_مهدی مدیر و نویسندهء بلاگ گالاکسی

http://www.daryoush.blogfa.com/

141_فرامرز طاهری مدیر و نویسندهء بلاگ سیاسی

http://tohfeyegarmsar.blogfa.com/

142_آرمان سپهبدی مدیر و نویسندهء بلاگ نجات دهنده

http://www.soshiyent.blogfa.com/

143_مدیر و نویسندهء بلاگ آخرین ترنه های باران

http://www.tabar.blogsky.com/

144_حسین مدیر و نویسندهء بلاگ آریا نامه

http://www.danialmen.blogfa.com/

145_محمد کیانی زادگان تائید با اییمیل

146_ ریحانه حفیظی تائید با ایمیل

147_مدیر و نویسنده ء بلاگ قلم

http://einollahi.blogfa.com/

148_مدیر و نویسندهء بلاگ وبخوان

http://webkhan.wordpress.com/

148_ رضا-م     تائید با ایمیل

149_مسعود -آ   تائید با ایمیل

150_محمد-ض   تائید با ایمیل

151_علی رضا-ج  تائید با ایمیل

 

لطفا در صورت تمایل نام با ایمیل یا نام با آدرس بلاگتان را در قسمت نظرات قرار دهید.

شرایط درج نام:

 نام  و نام خانوادگی(در صورت تمایل مستعاریا مخفف) با ایمیل الزامی و یا نام  و نام خانوادگی(در صورت تمایل مستعار یا مخفف) باآدرس بلاگ

متن حاوی نام ها  به دو زبان انگلیسی و آلمانی برگردان شده و به پیوست ها و رسانها ارسال خواهد شد

Advertisements

بیانیه شماره یک

Filed under: بدون دسته بندی — miiran @ 9:15 ب.ظ.

خاک وطن رفت. چه خاکی بسر کنیم؟

میانه بهت و ناباوریمان ترکمن چای تکرار شد. بی جنگ، اما به بهای  پامال کردن خون نیکانمان رژیم پاره ای از ایران زمین رابه  بیگانگان  بخشید.  شرافتمان را به بازی گرفتند.هستی مان را به یغما بردند.پنجه خون آلود روسیه را بر پیکره مان نشاندند. سیاست مدبرانه میرزا آقاسی تجلی فقاهتی یافته است  و *برای ذره ای آب شورخلیج فارس و دریای مازندران،نباید کام شیرین روسیه ء دوست  را تلخ کرد. حق پنجاه در صدی آبهای تحت البحری ایران را تنها با سیزده درصد تعویض کرداند!!! ساکت ننشینیم این معصیت سیاسیت. ایرانیان  مام وطن را به رذالت بخشیده اند.چرا بی صدا غسل بر نعش وطن کنیم؟ به امضاء کنندگان اعتراضیه بپیوندید. 

پاینده ایران

 *تکثیر این اعلامیه و ظیفه ملی است. در انتشار آن و آگاهی رسانی عمومی کوشا باشید. 

برای امضا ئ بیانیه  واعتراض  و ارسال آن به سازمان ملل متحد و رسانه ها به  سایت منافع ملی ایران مراجعه کنید

 https://miiran.wordpress.com/

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.