منافع ملی ایران

اکتبر 17, 2007

بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد

Filed under: بدون دسته بندی — miiran @ 9:51 ب.ظ.

به: دبیرخانه سازمان ملل متحد

ما امضاء کنندگان این اعتراضیه به نام مردم ایران اعلام می داریم که قرارداد حقوقی منئقد شده فی مابین جماهیری شوروی وحکومت وقت ایران بر مبنای حق پنجاه درصدی طرفین تنهامرجع قابل قبول برای قرار دادهای آینده میان هر کشور ساحلی دریای مازندران با ایران می باشد و هر قرار دادی نافی حقوق مسلم مردم ایران فاقد ارزش است.

رونوشت:

دبیر خانه  سازمان ملل متحد 

پارلمان اروپا

کنگره آمریکا

1_مسعود میراخوری

2_کمال جوشن

3_حمید ظریفی

4_روشنک افشار

5_پرویز برومند

6_مرتضی طلایی

7_سجاد نیکنام مدیر و نویسندهء بلاگ هم آوا

http://www.hamava01.blogfa.com/

8-پدرام سرابلومدیرونویسندهء بلاگ سر سویدا

http://soweyda.blogfa.com/

9_فرامرز طاهری مدیر و نویسندهء بلاگ سیاسی

http://soweyda.blogfa.com/

10_فرنوش تائید با ایمیل

11_ مرتضی مدیر  و نویسندهءبلاگ  دوستت دارم ایران

http://www.rawlinson.blogfa.com/

13_مدیر و نویسنده ءبلاگ به همین ســـــادگی

http://farari.blogfa.com/

14_مدیر و نویسندهء بلاگ دریای خـــــــــزر

http://www.khazareiran.blogfa.com/

15_ محدثه خیر خواه مدیر و نویسندهء بلاگ میتینگ آنلاین

http://www.meetingonline.blogfa.com/

16_بهزاد مدیر ونویسندهء بلاگ ایــران من

http://www.politeboy.blogfa.com/

17_شیواتائید با ایـــــمیل

18_عباس مدیر و نویسندهء بلاگ مبـــــــرآ

http://www.alpachino-esf.blogfa.com/ 

19_مانی مدیر ونویسندهءبلاگ اعــــــــــــتراض

http://www.manimad.blogfa.com/

20_آتروپات مدیر و نویسندهء بلاگ حماسه ی چالدران

http://hemasechaldoran.blogfa.com/

21_احمد مدیر و نویسندهءبلاگ دراین جهنم گل بهشتی چگونه روید و چگونه بوید

http://www.aaa18.blogfa.com/

22_نکیسا مدیر ونویسندهءبلاگ تولدی دیـــــــگر

http://narc.blogfa.com/

23_فرزین.ر از  بنیاد ایران ما

http://iran1e1ma.blogfa.com/

24_ اشکان مدیر و نویسندهء بلاگ حضرت خضر

http://www.hazratekhezr.blogfa.com/

25_بندهشن مدیر و نویسندهء بلاگ آگــــــــاهی

http://khorshidvareh.blogfa.com/

26_علامه بهمن آبادی مدیر ونویسندهء بلاگ علامــــــــــــه

http://allame.vox.com/

27_عاطفه خادم تائید با ایمیل

28_رویا طحان  مدیر و نویسندهء بلاگ رویـــــــــــــــا

http://royatahan.blogfa.com/

29_فرزاد مدیرونویسندهء بلاگ آخـــــــرین…

http://www.lastsamurai121.blogfa.com/ 

30_مریم تائید با ای میـــــل

31_e.t kمدیر ونویسندهء بلاگ من و شــــاید تو

http://www.ebrahim-tk.blogfa.com/

32_حامد مدیر و نویسندهء بلاگ کــــــــرُوب

http://koorab.blogfa.com/

33_اشکان مدیر و نویسندهءبلاگ نــــــگاه بی حجاب

http://negahebihejab.blogfa.com/

34_پریسا مدیر و نویسندهء بلاگ آرام تـــــــرین فریاد

http://aramtarinfaryad.blogfa.com/

35_ حسین اردکانی مدیرو نویسندهء بلاگ نگـــــارکویر

http://negarekavir.blogfa.com/

36_کیارش تائید با امیــــــــــــــــــل

37_شآدو مدیر و نویسندهءبلاگ کوروش بــــــــــــزرگ

http://www.cyrus-forever.blogfa.ir/ 

38_مهدی آزاده (مانی)مدیر و نویسندهءبلاگ آگــــــــــاهی

agahi.wordpress.com

39_صفر(محمد)لفوتی مدیرونویسندهءبلاگ فریـــــــــــاد

http://www.faryad60.blogfa.com/

40_گـــــــــــروه مــــــرکزی رایــــــــــــــانه

http://ccg.blogsky.com/

41_فرید مدیر و نویسندهء بلاگ ایـــــــــران گنج

http://irantreasure.blogfa.com/

42_آیدا قجر مدیر و نویسندهءبلاگ فــــــــانوس

http://www.aida26.blogspot.com/

43_احسان مدیر و نویسندهء بلاگ رنـــــــدانه

http://bade.blogfa.com/

44_ حسینی تلئید با ایــــمیل

45_سید محمد حسینی و مدیران وبلاگ تابـــــــــوک

http://tabook.wordpress.com/

46_میتراخلعتبری مدیری مدیر و نویسندهء بلاگ سکوتِ فریــــــــاد

http://hamegi.blogfa.com/

47_ سیده سمانه موسوی مدیر و نویسندهء بلاگ دختـــــر کوروش

http://www.dokhtarekourosh.blogspot.com/

48_ بابک فرهمند مدیر و نویسندهء  تارنمای پناهجویان سوئد

http://rahyaftha.blogfa.com/

49_دادخواه مدیر و نوسیندهء بلاگ پاسداران فرهنگ ایـــــران

http://www.kohandiyaran.blogfa.com/

50_ خانوادهء شـــــهید کوی دانشگاه عزت ابـــــــــــــراهیم نژاد

http://www.1378.blogfa.com/

51_ مرضیه مرادی

 iranvajan.blogfa.com

52_عطیه وحید منش مدیر و نویسندهء بلاگ مســـــافر

http://fardayevatan.blogspot.com/

53_کیوان مدیر و نویسندهء بلاگ عصر مـــــــــــا

http://asrema.blogsky.com/

54_پرچمدار مدیر و نویسندهء بلاگ چکامه وطن

http://pirekharabat.blogfa.com/

55_کوروش مدیر و نویسندهء بلاگ کورووش جاودان

http://www.sarbazekourosh.blogfa.com/

56_آرش جهانشاهی مدیر و نویسنده بلاگ نیمــــه گم شده من

http://www.nem.blogfa.com/

57_شاپور مدیر و نویسندهء بلاگ به ایــــران بیندیشیم

http://shapoor.blogfa.com/

58_مزدک مدیر و نویسندهء بلاگ تریبون پان ایرانیست در خوزستان

http://paniran.blogfa.com/

59_امیدوار مدیر و نویسندهء بلاگ فمنیسم امــــــــروز

http://www.arjaneman.blogfa.com/

60_ مرجان مدیر و نویسندهء بلاگ پــــــاتریس

patris777.blogfa.com

61_محسن آریا مدیر و نویسندهء بلاگ رهـــــــــــــــایی

http://sahelenejat.blogfa.com/

62_سمین روزگرد مدیر و نویسندهءبلاگ فریادی ودیگر هیچ

http://ghamnamecimin.blogsky.com/

63_اردوان روزبه مدبرو نویسندهء بلاگ اردوان نوشت

www.ardavan.wordpress.com

64_ رضا تائـــــید با ایمیل

65_مرخلیلی  مدیر و نویسندهء بلاگ دی تو نایت

http://mrkhalili.wordpress.com/

66_ آشنا مدیر و نویسندهء بلاگ روایتهای یک آشنا

http://ashna-avazi.blogfa.com/

67_آیدا مدیر و نویسندهء بلاگ پـــــــــــرگاس

http://pargas1.blogfa.com/

68_م،زندگی مدیر و نویسندهء بلاگ ایران سر در گم

http://www.iran-va-cheraha.blogfa.com/

69_محمدرضایزدان پناه مدیر و نویسندهء بلاگ بوی خاک

http://booyekhak.blogfa.com/

70_ جمشید تائید با ایمیل

71_عمران مدیر و نویسندهء بلاگ نا گفته های تاریخ

http://emran.blogfa.com/

77_ بلاگ فرزندان ایران زمین

http://faratash.mihanblog.com/

78_ مریم  مدیر و نویسنده بلاگ اورمــــــــــزد

http://ouurmazd.blogfa.com/

79_ مدیر و نویسندهء بلاگ دل کاکتوس

80_کامران مدیر و نویسندهء بلاگ دیــــــشب

http://www.dvd-dishab.blogfa.com/

81_خشایار مدیر و نوسیندهء بلاگ محفل کوروش

http://khashayar89.blogfa.com/

82_اشکان رضوی مدیر و نویسندهء بلاگ جاویـــــد ایران

http://aruo.blogfa.com/

83_محمد مئیر و نویسندهء بلاگ من مسلمان زاده شده ام پس مسلمانم

http://www.eslamchist.blogfa.com/

84_ فرنوش تائید با ایـــــمیل

85_آترین مدیر و نویسندهء بلاگ ایران وطن من تو را می سازم

http://iranvaja.blogfa.com/

86_بهنام شاه ملک پور مدیر و نویسندهء بلاگ گفتارنیک،گفتارنیک،کدارنیک

http://www.behnamsh356.blogfa.com/

87_علیرضا مدیر و نویسندهء بلاگ ایرانیـــــــان

http://indra2007.blogfa.com/

88_ آرتیاس تون مدیر و نویسندهء بلاگ کوروش بزرگ

http://www.i-am-cyrus.blogfa.com/

89_علی فرجی تائیـــد با ایمیل

90_محمد مهدی حبیبی مدیر و نویسندهء بلاگ قلــــــــــم معترض

http://www.kickerpen.blogfa.com/

91_امیر مهدی مدیر و نویسندهء بلاگ سکـــوت شب

http://aroonobidgol.blogfa.com/

92_اشکان مدیر و نویسندهء بلاگ حرف حساب

http://harferast.blogfa.com/

93_ امید مدیرونویسندهء بلاگ طلوع ایران

http://toloeiran.blogfa.com/

94_ایندو مدیر و نویسندهء بلاگ …برای هردو زیباست

http://www.in2friend.com/

95_ریحانه مدیر و نویسندهء بلاگ خراب آباد

http://sarzaminama.blogsky.com/

96_امینه حمیدی مدیر و نویسندهء بلاگ تسخیر ناپذیران

http://www.blazin.blogfa.com/

95_افسون مدیر و نویسندهء بلاگ… تا همیشه دلتنگ

http://silver-moonlight.blogfa.com/

96_فرهاد مدیر و نویسندهء بلاگ بن بست

http://eshgh.blogfa.com/ 

97_ساسان تائیــــــد با ایمیل

98_مدیر و نویسندهء بلاگ ایران امــــــــــروز

http://siyasat.blogsky.com/

99_نصورتقی پورمدیرونویسندهءبلاگ الفبای سرخ

http://www.nasouronline.blogfa.com/

100_سید محمد حسین مصطفوی مدیر و نویسندهءبلاگ آزادی ستان

http://www.azadiestan.blogfa.com/

101_شیخ الشیوخ مدیرونویسندهءبلاگ خانــــــقاه…

http://khaneghah.wordpress.com/

102_روزبه مدیرونویسندهءبلاگ یاران ایــــران جوان

http://www.iranjavan-groups.blogfa.com/

104_مدیر و نویسندهء بلاگ اطاق مـــــــن

http://mychamber.wordpress.com/

105_وحید مدیر و نویسندهء بلاگ شمــــــــع کوچک

http://smallcandle.wordpress.com/

106_نیلوفر تائـــــــــــید با ایمیل

107_مدیر و نویسندهءبلاگ شیطان کوچولو

http://www.sheytonak-koochooloo.blogfa.com/

108_رحیم مدیر و نویسندهء بلاگ انتـــــــــقاد

http://enteghadirani.blogfa.com/

109_برگزیده مدیر و نویسندهء بلاگ میهن و ملت

http://www.mihanvamellat.blogfa.com/

110_سجادمدیرو نویسندهءبلاگ ضیافت شاد خواران

http://www.hafezmalamati.blogfa.com/

111_مدیر و نویسندهء بلاگ سکــــوت حسرت

http://www.mr1.blogfa.com/

112_علیرضا مدیر و نویسندهءبلاگ مسیـــــــر سبز

http://www.greenpath.blogfa.com/

113_مدیرونویسندهء بلاگ سکـــــــرات

http://nimasaleh.blogfa.ir/

114_مدیر و نویسندهء بلاگ انک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر

http://www.nesl-sookhteh.blogfa.com/

115_گودرز کیوان مدیر و نویسندهء بلاگ نــــی و نیلوفر

http://neyvaniloofar.blogfa.com/

116_ناریسا مدیر و نویسندهء بلاگ اصفهان

http://nars.blogfa.com/

117_آریا تقدیری تا ئــــــــید با ایمیل

118_اسمائیل جعفری مدیر و نویسندهء بلاگ راه مــــــــــــردم

http://poutin.blogfa.com/

119_زیتا تائـــــــــید با ایمیل

120_کامیلیا مدیر و نویسندهء بلاگ خطی بنویسیم

http://today4us.blogfa.com/

121_علیررضا مدیر و نویسندهء بلاگ ایرانیان

http://indra2007.blogfa.com/

122_مهتا بردبارتائــــــــید با ایمیل

123_هاله مدیر و نویسندهء بلاگ سرزمــــــین آفتاب

http://mithras.org/

124_ستاره مدیر و نویسندهء بلاگ نگریستن ،عشق وانتظارمرگ

http://setareh61.blogfa.com/

125_نرگس مدیر و نویسندهء بلاگ وب نوشته های من

http://www.nargesb.blogsky.com/

126_ایمان مدیر ونویسندهء بلاگ مینیمال های من

http://myminimals.wordpress.com/

127_مدیر و نویسندهءبلاگ اندیشه نفر سیزدهم

http://lord13.wordpress.com/

128_رخساره مدیر و نویسندهء بلاگ کوله پــــشتی

http://khadiv.blogfa.com/

129_ناهید تائید با ایمیل

130_فائزه صفری مدیر و نویسندهء بلاگ درد دل

http://www.antilife.blogfa.com/

131_داریوش مدیر ونویسندهء بلاگ آزادی ایران عزیز

http://parspeyk.blogfa.com/

132_سپهر مدیر و نویسندهء بلاگ آزادی و عدالت

http://sharghzad.blogfa.com/

133_پردیس مدیر و نویسندهءبلاگ سرزمین جاوید

http://www.sarzamin-javid.persianblog.ir/

134_کاوه تائید با ایمیل

135_مصطفی مدیر و نویسندهء بلاگ تنها تر از خدا

http://www.padeshah2005.blogfa.com/

136_هلما مدیر و نویسندهء بلاگ زنده باد آزادی

http://tanaffos-hb.blogfa.com/

135_پیمان مدیر و نویسندهء بلاگ کاغذ کاهی

http://www.sarabi2.blogfa.com/

136_یاسرمدیرو نویسندهءبلاگ ایران امروز

http://www.yakhha.blogfa.com/

135_مدیرونویسندهءبلاگ یادداشت های خلوت تنهای

http://astireh.blogspot.com/

136_فریماه تائید با ایمیل

137_حقیقت مدیر و نویسندهء بلاگ فریادهای خاموش

http://faryaade-gharnha.blogfa.com/

138_بهنام تائید با ایمیل

139_مدیر و نویسندهء بلاگ فرهنگ و منش ایران

http://bafarhangan.blogfa.com/

140_رها مدیر و نویسندهء بلاگ فریاد را بخاطر بسپار

http://www.tolerant.blogfa.com/

141_مهناز توفیق تائید با ایمیل

142_ابوذر مدیر و نویسندهء بلاگ اشعار سیاسی

http://politictoday.blogfa.com/

143_احمد شیسی مدیر و نویسندهء بلاگ اصلاحات ایرانی

http://eslahateirani.blogfa.com/

134_زهرا مدیر و نویسندهء بلاگ گیس گلابتون

http://tarsimm.wordpress.com/

135_انوشیروان کی تائید با ایمیل

136_سانیا مدیر و نویسندهء بلاگ دختر شرقی

http://shahinsaina.blogfa.com/

137_ماهرخ مدیر و نویسندهء بلاگ جام جم

http://derafshekaviyan.blogfa.com/

139_مدیر و نویسندهء بلاگ عاشقی رسم خوشایندیست

http://derafshekaviyan.blogfa.com/

140_مهدی مدیر و نویسندهء بلاگ گالاکسی

http://www.daryoush.blogfa.com/

141_فرامرز طاهری مدیر و نویسندهء بلاگ سیاسی

http://tohfeyegarmsar.blogfa.com/

142_آرمان سپهبدی مدیر و نویسندهء بلاگ نجات دهنده

http://www.soshiyent.blogfa.com/

143_مدیر و نویسندهء بلاگ آخرین ترنه های باران

http://www.tabar.blogsky.com/

144_حسین مدیر و نویسندهء بلاگ آریا نامه

http://www.danialmen.blogfa.com/

145_محمد کیانی زادگان تائید با اییمیل

146_ ریحانه حفیظی تائید با ایمیل

147_مدیر و نویسنده ء بلاگ قلم

http://einollahi.blogfa.com/

148_مدیر و نویسندهء بلاگ وبخوان

http://webkhan.wordpress.com/

148_ رضا-م     تائید با ایمیل

149_مسعود -آ   تائید با ایمیل

150_محمد-ض   تائید با ایمیل

151_علی رضا-ج  تائید با ایمیل

 

لطفا در صورت تمایل نام با ایمیل یا نام با آدرس بلاگتان را در قسمت نظرات قرار دهید.

شرایط درج نام:

 نام  و نام خانوادگی(در صورت تمایل مستعاریا مخفف) با ایمیل الزامی و یا نام  و نام خانوادگی(در صورت تمایل مستعار یا مخفف) باآدرس بلاگ

متن حاوی نام ها  به دو زبان انگلیسی و آلمانی برگردان شده و به پیوست ها و رسانها ارسال خواهد شد

Advertisements

270 دیدگاه »

 1. امضاء می کنم

  دیدگاه توسط مهدی حیدری — اکتبر 18, 2007 @ 11:56 ب.ظ.

 2. متن منتشره در بالاي صفحه را كه خطاب به سازمان ملل متحد است امضا مي كنم. با تشكر از پي گيري شما

  دیدگاه توسط پدرام سهرابلو — اکتبر 19, 2007 @ 8:28 ق.ظ.

 3. متن منتشره را امضا و بدینوسیله اعتراض خود را خطاب به سازمان ملل اعلام میکنم

  دیدگاه توسط faramaz taheri — اکتبر 19, 2007 @ 6:44 ب.ظ.

 4. متن منتشره را امضاء می کنم.

  دیدگاه توسط مرتضی — اکتبر 20, 2007 @ 3:55 ق.ظ.

 5. درود
  بسیار نیک است اما این امضا ها کار به جایی نمیبرد.مگر سد سیوند را آبگیری نکردند؟
  هر چند من نیز امضا میکنم.

  دیدگاه توسط آرزو — اکتبر 20, 2007 @ 2:37 ب.ظ.

 6. درود به همه هم وطنان ایرانی
  از تمامی دوستان (وبلاگ نویسان) محترم تقاضا می شود در ویلاگ » دریای خزر »
  اعتراض خود را در مورد تقسیم قسمتی از میهنمان( ایران عزیز ) ثبت و این وبلاگ را به دوستان خود معرفی کنند. که شاید کوچکترین کاری در جهت حفظ سرزمین مادری باشد .
  http://www.khazareiran.blogfa.com

  دیدگاه توسط دریای خزر — اکتبر 20, 2007 @ 6:44 ب.ظ.

 7. من در بلاگم با نام مرثیه ای برای وطنم همه حرف هایم را زده ام و
  متن منتشره را امضا و بدینوسیله اعتراض خود را خطاب به سازمان ملل اعلام میکنم

  دیدگاه توسط به همین سادگی — اکتبر 20, 2007 @ 9:17 ب.ظ.

 8. سلام
  امضا کرده و لینک می کنم. زنده باد خاک . آب ایران زمین.

  دیدگاه توسط محدثه خیر خواه — اکتبر 21, 2007 @ 4:09 ق.ظ.

 9. چرا بايد ما تحقير بشيم…
  چرا واسه ايرانمان نتوانيم بجنگيم…
  من نخواهم گذاشت…
  من به همراه ميليونها ايراني و ميليونها وطن پرست كه اهورامزدا در پشتشان است نخواهيم گذاشت كه كشوري كه كورش را پرورانده است به دست افرادي بي لياقت از دست ما برود…
  ما نخواهيم گذاشت…
  هرگز…
  من با كمال افتخار و سربلندي…
  با كمال سر افرازي فرياد ميكشم كه ايران سراي من است و نخواهم گذاشت كه به دست نامحرمان بيفتد…
  من متن منتشره را امضا و بدینوسیله اعتراض خود را خطاب به سازمان ملل اعلام میکنم…
  تا بدانند همه كه ايرانيم و به ايران تا آخر عمرم وفادار مي مانم…
  خفته

  دیدگاه توسط بهزاد — اکتبر 21, 2007 @ 11:28 ق.ظ.

 10. i dont no

  دیدگاه توسط شيوا — اکتبر 21, 2007 @ 12:14 ب.ظ.

 11. با افتخار امضا میکنم…این ننگین ترین و مصیبت بارترین ضربه رژیم یه اصطلاح جمهوری بر پیکره ایران و ایرانی است

  دیدگاه توسط عباس (وبلاگ مبرا) — اکتبر 21, 2007 @ 12:18 ب.ظ.

 12. بدرود بر همه وطن دوستان آريايي پارسي تبار راستين . بنده حقير نيز اين اعلاميه نيكو را امضا ميگردانم و معتقد ميباشم كه تازيهاي نانيكو نژاد منافع ملي ما آرياييان را از بين ببردن.

  دیدگاه توسط sasan — اکتبر 21, 2007 @ 3:22 ب.ظ.

 13. با افتخار امضا ميكنم .

  براي نابودي رژيم جلاداسلامي

  دیدگاه توسط mani — اکتبر 21, 2007 @ 5:50 ب.ظ.

 14. پاينده ايران
  وبلاگ حماسه چالدران را نيز بدين اعتراض بيافزايد

  دیدگاه توسط atropat — اکتبر 21, 2007 @ 6:37 ب.ظ.

 15. درود به همه ی ایران دوستان و وطن پرستان
  احمد مدیر وبلاگ درین جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه بوید با افتخار امضا می کنم و به همه ی ایران دوستان این سایت را پیشنهاد می کنم
  با درود

  دیدگاه توسط احمد — اکتبر 21, 2007 @ 8:13 ب.ظ.

 16. منم امضائ می کنم امیدوارم که اثر بخش باشد

  دیدگاه توسط narcisa — اکتبر 21, 2007 @ 8:14 ب.ظ.

 17. مرگ بر دیکتاتور
  *************
  رضای گرامی. لطفا در صورت تمایل به افزوندن نامتان حداقل ایمیلی از خود را قرار دهید تا درج نام امکان پذیر باشد

  دیدگاه توسط رضا — اکتبر 21, 2007 @ 9:10 ب.ظ.

 18. مرگ بر وطن فروش
  ***********
  ساشای گرامی. لطفا در صورت تمایل به افزوندن نامتان حداقل ایمیلی از خود را قرار دهید تا درج نام امکان پذیر باشد

  دیدگاه توسط ساشا — اکتبر 21, 2007 @ 9:15 ب.ظ.

 19. درود بر شما
  نام حزب(بنیاد) «ایران ما» را نیز به این لیست اضافه کنید.
  براز شما آرزوی موفقیت داریم
  سپاس گذارم و پاینده ایران

  دیدگاه توسط فرزین. ر — اکتبر 21, 2007 @ 9:21 ب.ظ.

 20. باشه بنده هم امضاء مي كنم شايد اثربخش باشه اميدوارم

  دیدگاه توسط farzin — اکتبر 21, 2007 @ 9:39 ب.ظ.

 21. امضا کردم

  دیدگاه توسط اشکان — اکتبر 21, 2007 @ 9:42 ب.ظ.

 22. پاینده وطنم!

  دیدگاه توسط بندهشن — اکتبر 22, 2007 @ 4:51 ق.ظ.

 23. او
  بنام حق
  ضمن محکوم کردن تمامی کشورهائی که در جهان از فرصت پیش آمده در فریب ملت ایران سوء استفاده کرده اند و با زدوبند به باج خواهی از دولت دست نشانده در لوای گدائی و غیره به نان و نوائی رسیده اند ، به کشورهای هم جوار تذکر می دهم که ملت ایران فسادهای شما را در امور غیرقانونی فراموش نخواهد کرد و بهتر است قبل از این که دیر شود از راه زشت خویش بازگردند . ملت ایران نه آن مردمی است که سایه جهل را برای مدت طولانی بر سر خویش تحمل کند . به همانگونه که امروز بخاطر پشت سر گذراندن یک دوره پلید و تجاوز به حقوق یکدیگر به توبه می اندیشند و وقتی فهمیدند که توبه نه آن است که توسط مبلغین مذهب غالب آموزش داده شده است و زندگی شان ختم به خیر نخواهد شد ، برای شناخت راه اقدام عاجل خواهند کرد و آن روز دیر نیست .
  یا حق
  علامه بهمن آبادی

  دیدگاه توسط علامه — اکتبر 22, 2007 @ 5:56 ق.ظ.

 24. امضا کردم

  دیدگاه توسط عاطفه خادم — اکتبر 22, 2007 @ 6:46 ق.ظ.

 25. به نام اهورامزدای پاک
  روزگار غریبی است نازنین گاهی با خود می اندیشم چه کسی بهتر از حکیم فرزانه طوس روزگار تباهی و نگون بختی ما را آن هم قرن ها پیش از ما به تصویر کشیده است آنجا که در داستان ضحاک مار دوش می سراید :
  نهان گشت آیین فرزانگان پراکنده شد کام دیوانگان
  هنر خوار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند
  شده بر بدی دست دیوان دراز ز نیکی نرفتی سخن جز به راز
  ندانست خود جز بد آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن
  آیا این براستی وصف روزگار ما نیست ، روزگاری که گرفتار ضحاکان بسیا شده ایم و هر بار به بهانه ای بخشی از تاریخ و هویت و شرف ایران و ایرانی را بر باد می دهند
  این بار اما از بد حادثه ضحاک هم روزگار افراسیاب است و هم اوست که هر بار چارهای می اندیشد
  تا به تدبیری که در ناپاک دل دارد
  به دست ما هلاک جان ما بیاندیشد
  و دریغ و افسوس که چه راحت چنین می کند.اکنون که تاریخ تکرار شده و افراسیاب بار دیگر بر آن است تا کاشانه ما را بر ما تنگ کند بر هر ایرانی آزاده ای است که آرش گون جان خود در تیر کند تا ترفند ضحاک و افراسیاب را بی اثر سازد و بر بلندای بام جهان هم آواز با فردوسی بزرگ ندای میهن پرستی سر دهد :
  چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
  دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
  اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم
  با مهر
  از دوستان نازنین و هم میهنان پاک آیین می خواهم به جای دریای خزر از دریای مازندران استفاده کنند
  پاینده باشید

  دیدگاه توسط سجاد — اکتبر 22, 2007 @ 6:51 ق.ظ.

 26. موافقم

  دیدگاه توسط رویا طحان — اکتبر 22, 2007 @ 7:00 ق.ظ.

 27. من هم با شنیدن این خبر قلبم درد گرفت امیدوارم که این تلاش دوستان نتیجه بخش باشدو شاهد ایرانی آبادتر ،آزادتر و بزرگتر از همیشه باشیم

  دیدگاه توسط افشاری — اکتبر 22, 2007 @ 7:01 ق.ظ.

 28. با سلام
  گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست
  آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
  بار اول نیست که ازین تیر ها میخوریم.
  در دوره قاجار هوس باز و پهلوی بی کفایت بار ها چنین جنایاتی را متحمل شدیم.اما از این حکومت با این همه ادعا بعید بود.
  صد رحمت و درود بر روان پاک کوروش کبیر،کجائی ای یگانه شاه مقتدر که ببینی چه بر سر ما فرزندان معصومت میاورند

  دیدگاه توسط ناشناس — اکتبر 22, 2007 @ 7:21 ق.ظ.

 29. امضاء ميكنم

  دیدگاه توسط فرزاد — اکتبر 22, 2007 @ 7:52 ق.ظ.

 30. به عنوان یک ایرانی میهن پرست امضا میکنم

  دیدگاه توسط مریم — اکتبر 22, 2007 @ 12:00 ب.ظ.

 31. اينجانب e.t.k. نويسنده وبلاگ سياسي اجتماعي من و شايد تو و عضو cis مخالفت خود را با هرگونه قرارداد منعقد شده في ما بين ايران و روسيه را محكوم و رد مي نمايم . پاينده ايران ما

  دیدگاه توسط e.t.k. — اکتبر 22, 2007 @ 12:03 ب.ظ.

 32. به نام خودم
  امضا میکنم
  با همه ی وجودم.
  گه به هرچه وطن و وطن فروش و نظام دینی
  http://koorab.blogfa.com/

  دیدگاه توسط حامد — اکتبر 22, 2007 @ 1:22 ب.ظ.

 33. اعتراض میکنم به هر آنچه که به ضرر میهنم باشد

  هستم دوستان …

  دیدگاه توسط ashkan — اکتبر 22, 2007 @ 1:23 ب.ظ.

 34. هستم …

  دیدگاه توسط ashkan — اکتبر 22, 2007 @ 1:25 ب.ظ.

 35. امضا كه سهل شما جون بخواين حاظريم به خاطر ايرانمون بديم

  دیدگاه توسط پريسا — اکتبر 22, 2007 @ 1:53 ب.ظ.

 36. بنده نيزبا افتخارامضاء مي كنم.

  دیدگاه توسط حسين — اکتبر 22, 2007 @ 2:36 ب.ظ.

 37. به عنوان یک وظیفه برای ادای دین به مام میهن امظا می کنم

  دیدگاه توسط کیانوش — اکتبر 22, 2007 @ 4:33 ب.ظ.

 38. درود
  ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم ، با صدایی نا توانتر زان که بیرون آید از سینه راویان قصه های رفته بر بادیم

  امضا می کنم

  بدرود

  دیدگاه توسط Shadow — اکتبر 22, 2007 @ 7:11 ب.ظ.

 39. من هم امضا می کنم

  دیدگاه توسط Mani — اکتبر 22, 2007 @ 8:48 ب.ظ.

 40. امضا می کنم

  دیدگاه توسط لیلا — اکتبر 22, 2007 @ 9:06 ب.ظ.

 41. با سلام و درود فراوان و عرض خسته نباشيد و دعاي خير براي تمامي تلاشگران خستگي ناپذير عرصه آزاديخواهي ايران عزيز و ايرانيان انديشمند و بزرگ / اينجانب صفر (محمد) لفوتي متخلص به فرياداز جوانان متولد دهه 60 و از روزنامه نگاران جوان خطه شمال كشور كه با نشريات سراسري و محلي بسياري همكاري داشته ام و از اعضا انجمن هاي مختلف روزنامه نگاري و خبرنگاري كشور و نيز شمال كشور مي باشم همينطور بدليل النتشار مقالات انتقادي اجتماعي و سياسي اينحقير درنشريات مختلف بمدت 48 ساعت در سال 81 در بند اطلاعات بوده ام/ آمادگي خود را جهت حضور در تمامي عرصه هاي مبارزاتي جهت آزادي ايران عزيز اعلام مي دارم و تا پاي جان خود خواهد استاد و از هيچ كوششي فرو گذار نخواهم بود/ پيروز باشيد و سربلند و سلامت / يا حق / ايران – مازندران – چالوس – صفر (محمد) لفوتي «فرياد»

  دیدگاه توسط صفر(محمد)لفوتي «فرياد» — اکتبر 22, 2007 @ 9:07 ب.ظ.

 42. با درود به شما دوست آزادی خواه
  خسته نباشید
  گروه مرکزی رایانه با امضاء این بیانیه قراردادهای نگین رژیم جمهوری اسلامی را با روسیه تماماً محکوم می کند.

  با سپاس فراوان، گروه مرکزی رایانه

  دیدگاه توسط گروه مرکزی رایانه — اکتبر 22, 2007 @ 11:08 ب.ظ.

 43. اين قرارداد و امتياز بابت حمايت هاي روسيه در مناقشه هسته اي از حكومت ايران صورت پذيرفته است و حال بايد دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس را !!! چرا كه به قول آقايان دستيابي به انرژي هسته اي باعث سرافرازي ما مي شود!!! حال آنكه …
  حال بدينوسيله ضمن محكوميت اين قرار داد ذلت آور خواهان لغو آن هستيم.
  مديريت ايران گنج

  دیدگاه توسط فريد(مديريت ايران گنج) — اکتبر 22, 2007 @ 11:31 ب.ظ.

 44. امضا میکنم.

  دیدگاه توسط آیدا قجر — اکتبر 23, 2007 @ 5:07 ق.ظ.

 45. چو ايران نباشد تن من نباد

  دیدگاه توسط اجسان — اکتبر 23, 2007 @ 7:42 ق.ظ.

 46. 50% از دریای خزر حق مسلم ماست

  دیدگاه توسط حسینی — اکتبر 23, 2007 @ 8:01 ق.ظ.

 47. این حقیر عضو هیئت مدیران وب لاگ تابوک به نمایندگی هیت مدیر وب ولاگ تابوک متن بالا را امضا می کنم

  دیدگاه توسط سید محمد حسینی — اکتبر 23, 2007 @ 8:11 ق.ظ.

 48. امضا مي كنم

  دیدگاه توسط ميترا خلعتبري — اکتبر 23, 2007 @ 8:24 ق.ظ.

 49. با بیانیه مذکور موافقم.

  دیدگاه توسط samaneh — اکتبر 23, 2007 @ 9:29 ق.ظ.

 50. ترجیح میدم با نام کامل به خط فارسی بیانیه را امضا کنم

  دیدگاه توسط سیده سمانه موسوی — اکتبر 23, 2007 @ 9:30 ق.ظ.

 51. امضا می کنم و فکر می کنم به نهادها و سازمانهای بین المللی دیگر و همچنین برخی خبرگزاریها هم ارسال شود

  دیدگاه توسط بابک فرهمند — اکتبر 23, 2007 @ 12:45 ب.ظ.

 52. متن منتشره در بالاي صفحه را كه خطاب به سازمان ملل متحد است امضا مي كنم. با تشكر از پي گيري شما
  خانواده عزت ابراهیم نژاد شهید کوی دانشگاه

  دیدگاه توسط خانواده عزت ابراهیم نزاد — اکتبر 23, 2007 @ 2:21 ب.ظ.

 53. من اعتراض شدید دارم. من به عشق ایران وطنم زنده ام من با کوروش عهد بستم تا جایی که توان دارم از خاک میهن دفاع کنم این همه تازی و عثمانی و عربهای جاهل خاک و فرهنگ ما را به باد دادند این همه شاهان احمق خاکمان را فرختند تا کی می توان تحمل کرد و فقط ایستاده اند مینگرند که چه کسانی اعتراض می کنند تا دهنشان راببندند این همه در کتابهای تاریخ شاهان قاجار و عثمان و پهلوی و … را تحقیر کردن که شبانه در حالت مستی و خوشی زیر عهد نامه ی ننگین فروش خاک مام میهن را امضادکردند حال دارند خودشان هم گند می زنند. کوروش کجایی ببینی میهنت را به تاراج می برند.

  دیدگاه توسط مرضیه مرادی — اکتبر 23, 2007 @ 2:37 ب.ظ.

 54. منم امضا میکنم

  دیدگاه توسط مرضیه مرادی — اکتبر 23, 2007 @ 2:40 ب.ظ.

 55. امضا می کنم
  عطیه وحیدمنش
  وبلاگ فردای وطن

  دیدگاه توسط عطیه وحیدمنش — اکتبر 23, 2007 @ 5:28 ب.ظ.

 56. امضاء می کنم.

  دیدگاه توسط kevan — اکتبر 23, 2007 @ 5:30 ب.ظ.

 57. be onvane yek iran khah emza mikonam http://pirekharabat.blogfa.com/ rostame dastan kojast k iran roo ba naboodist…

  دیدگاه توسط parchamdar — اکتبر 23, 2007 @ 5:58 ب.ظ.

 58. چو ايران نباشد تن من نباد

  دیدگاه توسط كوروش — اکتبر 23, 2007 @ 6:01 ب.ظ.

 59. ای کویر تو بهشت جان من
  عشق جاویدان من ایران من
  کاوه آهنگری ذهاک کش
  خود که دشمن افکنی ناپاک کش
  رخشی و رستم بر او پا در رکاب
  تا نبیند دشمنت هرگز به خاب
  مرزدارانه دلیرت جان به کف
  سرفرازان سپاهت صف به صف
  خون به دل کردند دشت و نهر را
  بازگرداندند خرمشهر را
  ای وطن ای مادر ای ایران من
  مادر اجداد و فرزندان من
  خانه من بانه من توس من
  هر وجب از خاک تو ناموس من
  ای دریغا که ویران بینمت
  بیشه را خالی ز شیران بینمت
  خاک تو گر نیست جان من میباد
  زنده در این بوم و بر یک تن مباد
  وطن یعنی پدر مادر نیاکان
  به خون و خاک بستن عهد و پیمان
  ز تیغ و سخره و دریا و هامون
  ارس زاینده رود اروند کارون
  وطن یعنی سرای تورک و پارس
  وطن یعنی خلیج تا ابد پارس
  وطن یعنی دو دست از جان کشیدن
  به تنگستان و دشتستان رسیدن
  زمین شستن ز استبداد و از کین
  ز خون گرم در گرمابه فین
  وطن یعنی هدف یعنی شهامت
  وطن یعنی شرف یعنی شهادت

  پاینده ایران
  [گل] با چاپ نقشه جدید تقسیمات جدید در دریای مازندران ( دریای خزر ) در نشست تهران به روز هستم
  بهتره سری بزنید و ببینید که سهم ما از دریای مازندران چه قدر شده [گل]

  دیدگاه توسط arash jahanshahi — اکتبر 23, 2007 @ 6:37 ب.ظ.

 60. امضا می کنم

  دیدگاه توسط شاپور — اکتبر 23, 2007 @ 7:28 ب.ظ.

 61. پاینده ایران
  با سپاس از همه ی ایران پرستان تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوستان را نیز به دیگر دوستان بیفزایید.امیداست که این تلاش ها پاسخی باشد به بیگانگان و بازتاب شایسته ای نیز داشته باشد.
  به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی
  پاینده ایران

  دیدگاه توسط مزدک — اکتبر 23, 2007 @ 7:41 ب.ظ.

 62. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است
  امضا می کنم علیه خودکامگی و وطن فروشی

  دیدگاه توسط امیدوار — اکتبر 23, 2007 @ 8:48 ب.ظ.

 63. کهن دیارا
  دیار یارا
  دل از تو کندم ولی ندانم
  اگر گریزم کجا گریزم
  وگر بمانم کجا بمانم

  امضامی کنم. این وطن فروشها روی همه شاهان و وزرای بی لیافت قاجار را سفید کرده اند. اون از خلیج فارس، این هم از دریای خزر .

  دیدگاه توسط مرجان — اکتبر 23, 2007 @ 9:40 ب.ظ.

 64. با درود متن بيانيه خطاب به سازمان ملل را امضا ميكنم و تمامي تحركات كشور هاي سود جو را در اين برهه از زمان كه براي چپاول ثروتهاي ملي ايران وهمكاري با اين حكومت غير مشروع باشد را محكوم ميكنم

  دیدگاه توسط محسن آريا — اکتبر 23, 2007 @ 9:43 ب.ظ.

 65. چو ایران نباشد تن من مباد….اما این روزا این جمله بیش تر شبیه یک لطیفه ی مضحک و قدیمی شده….
  درباره این فاجعه ی پیش آمده هم همگی سکوت کردیم و به راحتی هر چه تمام تر…چرا؟؟!

  دیدگاه توسط سیمین روزگرد — اکتبر 23, 2007 @ 10:48 ب.ظ.

 66. 65. http://www.ardavan.wordpress.com اردوان روزبه

  دیدگاه توسط ardavan — اکتبر 23, 2007 @ 11:18 ب.ظ.

 67. […] موظف به انتقال این اعتراض دونستم. اصل این نامه در وبلاگ منافع ملی ایران قرار […]

  بازتاب توسط سهم ما از دریای کاسپین « اردوان نوشت — اکتبر 23, 2007 @ 11:39 ب.ظ.

 68. […] موظف به انتقال این اعتراض دونستم. اصل این نامه در وبلاگ منافع ملی ایران قرار […]

  بازتاب توسط سهم ما از دریای کاسپین | ardavan — اکتبر 23, 2007 @ 11:39 ب.ظ.

 69. بدینوسیله اعتراض خود را در رابطه با تقسيم بندي مجعول درياي كاسپين (خزر) خطاب به سازمان ملل اعلام میکنم. اين يك معاهده ننگين تركمانچاي ديگر است !

  دیدگاه توسط رضا — اکتبر 24, 2007 @ 3:17 ق.ظ.

 70. تجربه ثابت کرده که سازمان ملل (دول).
  دئر هیچ مقطعی از تاریخ برای هیچ ملتی، هیچ حرکتی نکرده.
  این فقط خروش خود ملتهاست که می تونه چاره ساز باشه.
  غیر از این همه چیز بازیه و راه به هیچ جا نمیبره.
  مطمئن باشین که همین سازمان ملل منافعش با دولت شما خیلی دلچسب تر از منافعش با ملتتونه.
  این یه بازی سیاسیه.

  دیدگاه توسط mrkhalili — اکتبر 24, 2007 @ 3:57 ق.ظ.

 71. دوست عزیز مرحمت بفرمائید و نام بنده را هم به عنوان امضاء بیانیه اضافه بکنید اما اصلاحی هم در مقدمه وارد کنید.
  دوست عزیزم و هموطن بزرگوارم؛ از 1993 به اینطرف اتحاد جماهیر شوروی وجود خارجی ندارد، از هم پاشیده شد. مثل رژیم پهلوی در ایران که دیگر وجود خارجی ندارد. مجموعه جمهوریهایی که پس از انقلاب کمونیستی اکتبر 1917 در روسیه آرام آرام به روسیه پیوستند و یا با زور به او پیوستند، بلوک شوروی را تشکیل دادند که پانزده سال است این بلوک مشروعیت قانونی ندارد. همچنان روسیه قدرت مطرح منطقه باقی مانده اما نه بعنوان اولین و آخرین تصمیم گیرنده ی اتحاد جمهوری های شورایی (یعنی بر اساس شورای کمونیستی اداره میشدند).
  الان نام قانونی و حقوقی کشور روسیه به جمهوری روسیه تغییر کرده است. شک دارم که جمهوری فدرال روسیه خوانده می شود و یا جمهوری روسیه! اما کفایت در این است که نام شوروی برده نشود چرا که در مبانی حقوق بین الملل در شرایطی رژیم ها موطف به اجرای عهدنامه های رژیم سیاسی خود هستند (جمهوری اسلامی بارها عهدنامه های زمان پهلوی را در سطح جهان قبول کرده است) اما همزمان در شرایطی رژیم جدید می تواند سرباز زند و همه چیز رژیم قبل از خود را نفی کند. بنا به نوشته ی شما؛ از لحاظ مفهومی و معرفتی که مشکلی نیست اما از لحاظ حقوقی، اولین دیپلومات روسیه می تواند چنین ادعا کند که ما رژیم دیگری هستیم و قراردادهای شوروی را به هیچ عنوان نمی پسندیم. اصلاحیه ی من بر مبنای موارد حقوقی است که کامل تر و قانونی تر نگاشته شود.
  اگر هم موارد تذکر بنده بیجا بود پوزش میطلبم.

  دیدگاه توسط آشنای عوضی — اکتبر 24, 2007 @ 4:42 ق.ظ.

 72. حمايت مي كنم

  دیدگاه توسط آيدا — اکتبر 24, 2007 @ 5:17 ق.ظ.

 73. من نیز این عمل را که چیزی جز وطن فروشی نمی تواند باشد محکوم می کنم

  پاینده ایران آزاد

  م.زندگی

  دیدگاه توسط م.زندگی — اکتبر 24, 2007 @ 9:44 ق.ظ.

 74. علیرغم اشکالات فراوانی که در متن نامه مشاهده کردم، نام بنده را هم اضافه نمایید.

  دیدگاه توسط محمدرضا یزدان‌پناه — اکتبر 24, 2007 @ 10:06 ق.ظ.

 75. dorood
  emza mikonam.

  دیدگاه توسط Jaam Jamshid — اکتبر 24, 2007 @ 2:10 ب.ظ.

 76. مدیریت وبلاگ ناگفته های تاریخ
  من نیز این عمل را محکوم کرده زیرا حق ما از دریای خزر بیش از اینهاست

  دیدگاه توسط عمران — اکتبر 24, 2007 @ 2:10 ب.ظ.

 77. dorod bar shaoma
  emza kardam va hem,ayat mikonam
  Paydar Iran Zamin

  دیدگاه توسط فرزندان ایران زمین — اکتبر 24, 2007 @ 7:45 ب.ظ.

 78. ننگ بر ترکمانچای و گلستان ننگ بر نظام صفویه و ننگ بر جانشینان وطن فروشش رژیم جمهوری اسلامی که نه جمهوریه و نه اسلامی

  دیدگاه توسط maryam — اکتبر 25, 2007 @ 5:37 ق.ظ.

 79. ننگی دیگر بر صفحه تاریخ مظلوم ایران

  ننگی دیگر بر مستان قدرت و خائنین به ملت و ایران سربلند

  همراه با تمام ایران دوستان و وطن پرستان این اقدام خیانتکارانه را محکوم می کنم

  دیدگاه توسط maryam — اکتبر 25, 2007 @ 5:39 ق.ظ.

 80. hame jore payeam ta tahe khat be name iran baraye iran

  دیدگاه توسط kaktos bi khar — اکتبر 25, 2007 @ 6:45 ق.ظ.

 81. دل هر ايراني كه براي ايران نميتپد بهتر است اصلا نتپد.دكتر محمود حسابي
  امضا ميكنم

  دیدگاه توسط kamran — اکتبر 25, 2007 @ 6:53 ق.ظ.

 82. با سپاس از شما به خاطر این حرکت وطن پرستانه
  خشایار از وبلاگ محفل کوروش

  دیدگاه توسط khashayar — اکتبر 25, 2007 @ 6:58 ق.ظ.

 83. با سپاس از شما به خاطر این حرکت وطن پرستانه
  خشایار از وبلاگ محفل کوروش

  دیدگاه توسط khashayar — اکتبر 25, 2007 @ 6:59 ق.ظ.

 84. بسم الله…
  واقعا احمقانه است این رفتار …لطفا کمی تحقیق کنید…اولا لازم به ذکر است مساله رژیم حقوقی دریای خزر به دوران فروپاشی شوروی برمیگردد نه الان … ثانیا تحقیق کنید که آیا در آن زمان سهم ایران 50 درصدبوده است یا نه؟ اگه چنین بود و اکنون سیزده درصد سهم داریم آیا فکر میکنید با شکایت به سازمان ملل می توان کاری کرد؟؟؟؟؟؟؟ آنها که حتی برای حقوق حقه ی ایران در بهره برداری از انرژی هسته ای اینگونه عمل میکنند آیا حاضرند 37درصد سهم دیگر ایران از دریای خزر را به آن بدهند؟؟؟
  پیشنهاد میکنم این در خواست را از دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران داشته باشید تا در اجلاس سال آینده کشورهای ساحلی دریای خزر این مساله را به عنوان یک درخواست لازم الاجرا مطرح کند.
  پاسخ منافع ملی ایران : از این که مهین پرستی را احمقانه!! خطاب کردید جای گله است . اما دقیقا شما در نظر خود پاسخ را هم قرار داه اید.. ما نیز اعتقاد داریم رژیم حقوقی دریای خزر به دوران پیش از فروپاشی شوروی باز می گردد و مبنا باید بر آن قرداد باشد. اما در حالی که خود جمهوری اسلامی از هستی ایران بذل بخشش می کند و به بهانه های واهی از حق ایران چشم پوشی کرده است دیگر چگونه شکایت را به تهران ببریم؟!! ما حداقل کاری را که باید، برای ایران انجام خواهیم داد تا در آینده به سکوت و رضا متهم نشویم.

  دیدگاه توسط محمدرضا سلطانی — اکتبر 25, 2007 @ 7:45 ق.ظ.

 85. به نام ایران
  اندیشه نیک شما در راه میهن ستودنی است.
  هماره گامهایتان در راه میهن پرستی استوار باد.
  پاینده ایران
  اشکان رضوی

  دیدگاه توسط اشکان رضوی — اکتبر 25, 2007 @ 10:24 ق.ظ.

 86. ننگ بر ما

  دیدگاه توسط محمد — اکتبر 25, 2007 @ 11:59 ق.ظ.

 87. من این را دستینه می کنم به این امید که کاری از پیش ببرد و قدمی باشد برای رساندن ایران به شکوه و بزرگی قبلیش.

  دیدگاه توسط فرنوش — اکتبر 25, 2007 @ 12:19 ب.ظ.

 88. امضا می کنم.

  دیدگاه توسط فرنوش — اکتبر 25, 2007 @ 12:20 ب.ظ.

 89. دوستان عزیز.
  با تمامی احترامی که برای نظرات تان قائلم و با وجود عشقی که به وطنم دارم خواهش میکنم هرکس دلیلی انکارناشدنی برای سهم پنجاه درصدی ایران دارد با بقیه در میان بگذارد.
  من بارها تلاش کردم اما هیچ مدرکی ( قرارداد یا توافق) پیدا نکردم که قابل استناد باشد. این قبول که ما دوست داریم که سهم کشور خودمان را هرچه بیشتر کنیم و واضح است که اگر بجای شوروی ایران به چند تکه تقسیم میشد روسیه هرگز از سهم خودش ( که حتما بنظر آنها کمتر از پنجاه درصد نیست) حتی ذره ای کم نمیکرد اما باید قبل از نامه نگاری و طومار جمع کردن دلیل خودمان را مطرح کنیم.
  یادمان باشد که روسیه، بنابر حماقتی که پدران قجرمان کردند حقوقی در دریای مازندران ( مثل حق انحصاری کشتیرانی جنگی در این دریا) دارد که ما نداریم. بعلاوه بخش اعظم این دریا در خاک روسیه است که طبیعتا سهم بیشتری (بدلیل وقوع سرزمینی) دارد اما منهم مثل بسیاری دیگر عاشقانه امیدوارم که مدرکی باشد که بتوان به آن استناد کرد.
  بعید میدانم که دولتمردی وقت عزیزش را بدنبال یافت چنین مدرکی به هدر داده باشد، باشد که ما عوام!!! بتوانیم آنها را از دلیلی که ایران دارد آگاه سازیم
  صمیمانه و خاضعانه از دوستی که راهنمایی کند سپاسگزارم
  پاسخ:نوید عزیز آن مدرک انکار ناپذیری که مد نظر شماست سندیست که مابین اتحاد جماهیری شوروی و حکومت پهلوی مبنی بر سهم پنجاه درصدی طرفین امضاء شده است و از آنجا که تمامی کشورهای مشترک المنافع منفک شده از شوروی، در سند استقلال خود تمامی دیون و تعهدات شوروی را متقبل شده اند. لازما باید تفکیک فوق الذکر را نیز پذیرا و متعهد باشند.

  دیدگاه توسط نوید — اکتبر 25, 2007 @ 2:43 ب.ظ.

 90. با درود
  دوست خوبم من به عنوان یک ایرانی میهن پرست این بیانیه را امضا می کنم. به این امید که اینبار سازمان های بین المللی به داد ما برسند. ولی دوست من ما باید حرکت بنیادین دیگری به راه بیندازیم که ریشه آخوندها و دین مزخرفشان برای همیشه از ایران کنده شود. از شما می خواهم نام مرا نیز به فهرست امضا کنندگان بیافزایید. با آرزوی پیروزی برای ایران و ایرانیان. با سپاس. بدرود.

  دیدگاه توسط آترین — اکتبر 25, 2007 @ 6:39 ب.ظ.

 91. سلام دوست من
  منم به عنوان یک ایرانی وطن پرست این بیانیه رو امضا میکنم.
  به امید آزادی ایران عزیز

  ..
  .
  گفتار نیک . پندار نیک . کردار نیک

  دیدگاه توسط بهنام شاه ملک پور — اکتبر 25, 2007 @ 8:11 ب.ظ.

 92. وقاحت از حد گذشته
  تاثر و تاسفی عمیق برای ایرانی و آریائی
  کم مانده برای مسئله هسته ای تهران را تقدیم روسیه کنیم. اعتراض شدید الحن خود را به مسئله رژیم غیر حقوقی دریای خزر اعلام می داریم.100%مخالف هستیم. جهانیان این اعتراض ما ایرانیهاست ما که اکنون نعش خاطرات پرافتخار ماد و پارس و کوروش و داریوش و اشکانیان و ساسانیان را با دلهای ماتم زده به دوش می کشیم.

  دیدگاه توسط علی فرچی — اکتبر 25, 2007 @ 8:58 ب.ظ.

 93. جای تاسف بسیار استو من به تمام ایرانیان عزیز در صورت صحت موضوع تسلیت می گویم.و جای تاسف است که این موضوع بازتاب مطبوعاتی در داخل ایران نداشته است.

  تاسف

  افسوس

  شرمساری بر این وطن فروشان

  دیدگاه توسط ارمان — اکتبر 25, 2007 @ 9:39 ب.ظ.

 94. برای پربار تر شدن این امضاها همگی باید تلاش کنیم. امیدوارم روزی بدون جمهوری اسلامی ، ایرانی آباد داشته باشیم..

  دیدگاه توسط محمد مهدی حبیبی — اکتبر 25, 2007 @ 9:56 ب.ظ.

 95. سلام.

  حركت شما ستودني و قشنگيه. اي كاش روزي كه بيدار مي شويم. چشمي براي باز كردن مانده باشد.

  موفق باشيد.

  دیدگاه توسط امير مهدي — اکتبر 25, 2007 @ 10:00 ب.ظ.

 96. مرگ بر هر كسي كه به ميهنش علاقه اي ندارد و فقط فكر منفعت خودش است

  دیدگاه توسط اشكان — اکتبر 26, 2007 @ 5:23 ق.ظ.

 97. لعنت به همي اين آخوند هاي زورگووووووو!!!!!!

  دیدگاه توسط اميد — اکتبر 26, 2007 @ 5:25 ق.ظ.

 98. تو این چند روزه اصلاً به حال خودم نیستم،نمی تونم چیزی الآن بنویسم؛اما دارم یه متن می نویسم که امیدوارم زود آماده بشه،فقط الآن میتونم این رو بنویسم:
  قايق کاغذی رو آب داره ميره
  من نگاش ميکنم و گريم ميگيره
  قايق کاغذی ميره و ميدونم
  كه براي گريه كردن ديگه ديره

  دیدگاه توسط ایندو — اکتبر 26, 2007 @ 5:33 ق.ظ.

 99. I will sign it!

  دیدگاه توسط ریحانه حقیقی — اکتبر 26, 2007 @ 6:32 ق.ظ.

 100. من هم امضا می کنم
  باید کسی به فریاد ما برسد
  میهن خود را از دست ندهید
  تاریخ در حال تکرار کاش از قاجار ها درس عبرتی
  می گرفتند این سران حکومتی خود خواه خود پرست .

  دیدگاه توسط امینه حمیدی — اکتبر 26, 2007 @ 11:33 ق.ظ.

 101. امضاء می کنم، با امید اینکه فرجی شود.

  دیدگاه توسط افسون *~ღهمون که یدونه ستღ~* — اکتبر 26, 2007 @ 11:36 ق.ظ.

 102. من هم امضا میکنم.
  ولی بهتر بود اول خودمون تلاش میکردیم و مخالفتمون رو نشون میدادیم اگه موفق نشدیم اون وقت دستمون رو جلوی بیگانه ها دراز میکردیم.

  دیدگاه توسط رها — اکتبر 26, 2007 @ 1:38 ب.ظ.

 103. با سلام

  بنده نیز با نظر شما موافقم.

  دیدگاه توسط ایران امروز — اکتبر 26, 2007 @ 3:14 ب.ظ.

 104. امضامی کنم.
  پاینده باشید.

  دیدگاه توسط نصور نقی پور — اکتبر 26, 2007 @ 3:52 ب.ظ.

 105. پاینده باد ایران.
  من نیز امضاء میکنم، امید که فریاد حق مردم ایران خفتگان را بیدار کند.

  دیدگاه توسط سید محمد حسین مصطفوی — اکتبر 26, 2007 @ 7:29 ب.ظ.

 106. امضا میکنم
  علی م

  دیدگاه توسط شیخ الشیوخ — اکتبر 26, 2007 @ 8:40 ب.ظ.

 107. تارنگار یاران ایران جوان
  ازاین حرکت حمایت می کند
  هموطن همه دست به دست همدل و یکصدا
  حرکت از بیش شتاباتن کنیم
  ولوله در ولوله باران کنیم

  دیدگاه توسط روزبه — اکتبر 27, 2007 @ 3:45 ق.ظ.

 108. ما هم هستیم!

  دیدگاه توسط mychamber — اکتبر 27, 2007 @ 5:59 ق.ظ.

 109. ما هم امضا می‌کنیم.

  دیدگاه توسط وحید — اکتبر 27, 2007 @ 7:07 ق.ظ.

 110. از پاسخی که لطف فرمودید سپاسگزارم. متاسفم که بگویم پاسختان اگرچه واقعا مایلم که صحیح باشد اما مستند نیست. در این روزها که برای دولتمردانمان صحبت از قراردادهایی که وجود دارد یا ندارد تفریح روزانه شده است ما برای فعالیتمان نیاز به سند داریم. درست است که به احتمال فراوان چنین توافقی وجود دارد اما در کجا؟ کی؟ با چه متنی؟ به کدامین سند؟ قراردادهای فراوانی در دنیا بسته شده که مفاد اغلب آنها در دسترس عموم هست،چرا کسی در مورد این قرارداد صحبتی نمیکند؟
  مثل همه میدانیم که عهدنامه ترکمانچای در فلان روز و در فلان قریه بین فلانی و فلانی منعقد شده حال آنکه از لحاظ تاریخی باید حداقل 50 سال مقدم بر این قرارداد باشد اما چرا هیچ کس از تاریخ قرارداد «دریای مازندران» هیج نمیداند؟ چرا هیچ کس از مفادش اطلاع ندارد؟ و دهها چرای دیگر!
  صمیمانه امیدوارم که بتوانید کمکم کنید
  ممنون
  —————
  نوید عزیز: قراردادهای تاریخی نظیر گلستان و ترکمن چای درمورد دریای خزر کاربرد زیادی ندارند و توسط قراردادهای بعدی نقض شده اند ویا با معاهداتی بطور ضمنی نسخ شده اند و یا به لحاظ اقاله، فسخ ، انتفاء و یا بطلان قهری کلاً باطل شده اند، از این جهت مستند ترین قرار داد مربوط به دریای مازندران قرارداد مودت مورخ 1921 و معاهده کشتیرانی وتجارت 1940 منعقده فیمابین دولتین ایران واتحاد شوروی است که سه کشور دیگر براساس اصل جانشینی دولتها متعهد به ان شداند
  فصل یازدهم قرارداد مودت 1921 ایران وشوروی حقوق متساوی کشتیرانی اعم از سفاین جنگی و کشتی های بازرگانی برای طرفین قائل شده است و در ماده 13 معاهده دریانوردی و تجارت مورخ بیست و پنچ مارس 1940 منعقده در تهران فیمابین دولتین اتحاد شوروی و ایران، صراحت دارد که: « طرفین متعاهدتین، بر طبق اصولی که در عهدنامه 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری اشتراکی روسیه شوروی اعلام شده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران و اتحاد شوروی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل ونقل دولتی یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران و یا اتحاد شوروی سیر می کنند نمی توانند وجود داشته باشند» وهمزمان با آن و در همان روز طی تبادل نامه های منضم به آن طرفین آنرا دریای ایران وشوروی می دانند(حق پنچاه درصدی ) که برای طرفین متعاهدتین دارای اهمیت خاصی می باشد موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد

  دیدگاه توسط نوید — اکتبر 27, 2007 @ 8:32 ق.ظ.

 111. امضا می کنم برای ایرانم برای خاطر تمام دانشجویانی که در بازداشت به سر می برند برای خاطر نسلی که می اید.گلوی مرغ سحر را بریده اند و هنوز در این شط پر شفق آواز سرخ او جاریست

  دیدگاه توسط niloofar — اکتبر 27, 2007 @ 9:02 ق.ظ.

 112. emza mikonam

  دیدگاه توسط mahmood — اکتبر 27, 2007 @ 9:16 ق.ظ.

 113. امضا می کنم

  دیدگاه توسط شیطونک کوچولو — اکتبر 27, 2007 @ 10:03 ق.ظ.

 114. با افتخار و تمام وجودم امضاء ميكنم

  دیدگاه توسط كوروش — اکتبر 27, 2007 @ 3:10 ب.ظ.

 115. این کار خیانتی پیش نیست

  دیدگاه توسط رحیم — اکتبر 27, 2007 @ 6:28 ب.ظ.

 116. اين گونه قراردادها خيانت به ميراث پيشينيان و امانت آيندگان است و هشچ اعتباري نداشته و امضا كنندگان آن مقدمين عليه تماميت ارضي و موجوديت ملت مي باشند.
  سپاس از شما

  دیدگاه توسط برگزيده — اکتبر 27, 2007 @ 10:27 ب.ظ.

 117. اقا رو ما هر رقم که حال کردی میتونی حساب کنی
  یا علی

  دیدگاه توسط یکی مثل خودت — اکتبر 28, 2007 @ 6:08 ق.ظ.

 118. لطفا مسیر سبز را نیز در این حرکت جمعی و ارزنده سهیم نمایید . با تشکر

  دیدگاه توسط علیرضا — اکتبر 28, 2007 @ 10:25 ق.ظ.

 119. در ضمن لینک هم دادم …

  دیدگاه توسط علیرضا — اکتبر 28, 2007 @ 10:29 ق.ظ.

 120. سلام فقط به رسم احترام و ادب اومدم
  از دعوتتون ممنون
  الان هم زياد وقت نداشتم تا ببينم دقيقا منظورتون چيه و چه اتفاقي افتاده ؟ چون فقط چند آدرس ديدم كه نياز داره بهشون سرزده بشه سعي مي كنم سر فرصت براي احترام به انديشه و هدفتون برم و بخونم و بعد با اشراف بيشتر به قضيه شايد حرفي باشم

  دیدگاه توسط سيد مسعود حسيني — اکتبر 28, 2007 @ 11:26 ق.ظ.

 121. اسم من نا ر سيسا ست اشتبا هي نوشتين نكيسا ممنون ميشم درستش كنين لطفا جاويد ماني ايران

  دیدگاه توسط Narcisa — اکتبر 28, 2007 @ 12:15 ب.ظ.

 122. مرگ بر وطن فروش خائن

  دیدگاه توسط آریا تقفدیری — اکتبر 28, 2007 @ 1:09 ب.ظ.

 123. خیانت احمدی نژادو… محکوم است اینها نماینده ما ملت ایران نیستند.

  دیدگاه توسط اسماعیل جعفری — اکتبر 28, 2007 @ 6:02 ب.ظ.

 124. خاکم به سر, ز غصه به سر خاک اگر کنم
  خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم؟

  معشوق عشقی این وطن ای مهد عشق پاک
  ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم

  عشقت نه سرسری ست که از سر بدر شود
  مهرت نه عارضی ست که جای دگر کنم

  عشق تودر وجودم و مهر تو در دلم
  با شیر اندرون شد با جان به در کنم

  خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم؟ چه خاکی به سر کنم؟!!!………..

  دیدگاه توسط sAcrAt — اکتبر 28, 2007 @ 6:48 ب.ظ.

 125. به نام عشق ایران آزادی

  شعری خواهم گفت
  اگر صدايم را در گلو خفه نکنند
  اگر،
  بمانم
  اما اين را بدان ای وطنم
  چه باشم يا نباشم،
  تو خواهی ماند
  هميشه،تا ابد
  سربلند و پر غرور…

  دیدگاه توسط sAcrAt — اکتبر 28, 2007 @ 6:49 ب.ظ.

 126. ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است / مسلک مرغ گرفتار قفس هم چون من است
  همت از باد سحر می طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است
  فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش / بنمایید که هر کس نکند مثل من است
  جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن/بود آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است

  دیدگاه توسط sAcrAt — اکتبر 28, 2007 @ 6:51 ب.ظ.

 127. نه تنها امضا میکنم بلکه انگشتم میزنم!!!!!!!!!

  دیدگاه توسط sAcrAt — اکتبر 28, 2007 @ 6:55 ب.ظ.

 128. من هم امضا می کنم هم انگشت میزنم هم هستم به دلیل بی لیاقتی و خوش خدمتی این اخوندهای هم دریایی کاس÷ین هم ثروت ما ایرانیان بر فنا میشود مردم ایران شده فلسطین چرا نشستین

  دیدگاه توسط یه ازادی خواه — اکتبر 28, 2007 @ 7:02 ب.ظ.

 129. كوروش بزرگ كجايي كه رو سياه شديم نزد اهورامزدا

  دیدگاه توسط adam fazayii — اکتبر 28, 2007 @ 7:57 ب.ظ.

 130. چو ایران مباشد تن من مباد. با افتخار امضا میکنم
  *******
  ساتیار گرامی. در صورت تمایل به افزودن نامتان،حداقل ایمیلتان را درج کنید

  دیدگاه توسط ساتیار — اکتبر 28, 2007 @ 10:08 ب.ظ.

 131. سلام
  با عرض شرمندگی من هر چی این مطلب ارسالی که برام فرستادین رو خوندم متوجه نشودم واضح تر توضیح بدید به من چه خبر شده ها
  به من هم بگید تا من هم نظر خودم رو بگم
  منتظرم

  دیدگاه توسط مبینا — اکتبر 29, 2007 @ 7:00 ق.ظ.

 132. امضائ نمي كنم

  دیدگاه توسط roia — اکتبر 29, 2007 @ 8:51 ق.ظ.

 133. با اميد به اينکه اين خبر درست نباشد.چون زسمن اعلام نشده.امضا ميکنم.

  دیدگاه توسط zita — اکتبر 29, 2007 @ 9:27 ق.ظ.

 134. من هم امضا ميكنم

  گر بدين سان زيست بايد پست

  من چه بي شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائي نياويزم

  بر بلند كاج خشك كوچه بن بست

  دیدگاه توسط كامليا — اکتبر 29, 2007 @ 9:49 ق.ظ.

 135. با آرزوی پیروزی

  دیدگاه توسط ali reza — اکتبر 29, 2007 @ 11:53 ق.ظ.

 136. سلام واقعا از لطفتان ممنون و سپاسگزارم.

  دیدگاه توسط نوید — اکتبر 29, 2007 @ 2:56 ب.ظ.

 137. امضا

  دیدگاه توسط هاله — اکتبر 29, 2007 @ 10:29 ب.ظ.

 138. عزیز جان جماهیر شوروی کجا بود؟؟؟؟؟؟؟منظورت روسیه است ؟
  *******************
  پاسخ: نه زری عزیز منظور دقیقا نادیده گرفته شدن قرار داد ایران وجماهیری شورویست و نه روسیه کنونی چونکه رژیم حقوقی دریای خزر به دوران پیش از فروپاشی شوروی باز می گردد

  دیدگاه توسط زری — اکتبر 30, 2007 @ 2:36 ق.ظ.

 139. لطفا اسم من رو هم قرار بدین که دارم می سوزم !!!

  دیدگاه توسط نرگس — اکتبر 30, 2007 @ 6:35 ق.ظ.

 140. iman.
  http://myminimals.wordpress.com

  دیدگاه توسط myminimals — اکتبر 30, 2007 @ 10:03 ق.ظ.

 141. if it is effective write my blog name

  دیدگاه توسط lord13 — اکتبر 30, 2007 @ 3:16 ب.ظ.

 142. منم امضا مي كنم!

  دیدگاه توسط رخساره — اکتبر 30, 2007 @ 5:51 ب.ظ.

 143. salam azizam man ham emza mikonam

  دیدگاه توسط nahid — اکتبر 30, 2007 @ 7:31 ب.ظ.

 144. منم مثل همه با افتخار امضا می کنم چون حاضر جونم بدم تا ایران برسه به اصلیتش

  دیدگاه توسط بهناز — اکتبر 31, 2007 @ 5:21 ق.ظ.

 145. من هم با غرور اریاییم امضا می کنم

  دیدگاه توسط فائزه صفری — اکتبر 31, 2007 @ 5:55 ق.ظ.

 146. درودبر ازادی
  بنده هم امضا میکنم
  درودبر ایران

  دیدگاه توسط داریوش — اکتبر 31, 2007 @ 8:50 ق.ظ.

 147. پاینده خاک پاک ایران زمین و سرافراز مردمان سربلندش…
  من نیز امضا میکنم بنام نامی نیای ایران

  دیدگاه توسط سپهر — اکتبر 31, 2007 @ 8:55 ق.ظ.

 148. من امضاء میکنم به خاطر خود ایران

  دیدگاه توسط سحر امیری — اکتبر 31, 2007 @ 11:11 ق.ظ.

 149. dorood
  man ham emzaa mikonam.

  دیدگاه توسط pardis — اکتبر 31, 2007 @ 11:12 ق.ظ.

 150. با اینکه میدونم تاثیری نداری ولی برای ایران این کار رو میکنم

  دیدگاه توسط کاوه — اکتبر 31, 2007 @ 11:14 ق.ظ.

 151. تنهاتر از خدا

  دیدگاه توسط مصطفی — اکتبر 31, 2007 @ 12:09 ب.ظ.

 152. تنها به امید آزادی اش امضا خواهم کرد…
  زنده با آزادی…
  و بدرود…

  دیدگاه توسط هلما — اکتبر 31, 2007 @ 12:15 ب.ظ.

 153. پاینده و آزاد ایران . نابود اهریمن .

  دیدگاه توسط هامون — اکتبر 31, 2007 @ 9:47 ب.ظ.

 154. با امید پیروزی و آزادی .

  دیدگاه توسط زاکان — اکتبر 31, 2007 @ 9:49 ب.ظ.

 155. خاک بر سر ملت ایران

  دیدگاه توسط پیمان — اکتبر 31, 2007 @ 10:18 ب.ظ.

 156. بابا چرا اینقدر پرتی؟ آب دریای خزر که تقسیم نشده… چرا اینقدر هذیان میگی؟

  دیدگاه توسط خود خودم — نوامبر 1, 2007 @ 6:58 ق.ظ.

 157. من هم امضا میکنم گرچه میدونم فایده ای نداره
  تا وقتی ملت ایران خواهان وجود همچین افرادی در راس قدرت هستند همین آش است و همین کاسه
  به امید ازادی و پیشرفت مملکت عزیزمان ایراننننننننن

  دیدگاه توسط yaser — نوامبر 1, 2007 @ 10:55 ق.ظ.

 158. من هم امضا مي كنم وبلاگ يادداشتهاي خلوت تنهائي

  دیدگاه توسط غريبه — نوامبر 1, 2007 @ 11:52 ق.ظ.

 159. متن منتشره را امضا و بدینوسیله اعتراض خود را خطاب به سازمان ملل اعلام میکن

  دیدگاه توسط haghyghat — نوامبر 3, 2007 @ 7:53 ق.ظ.

 160. امضا میکنم

  دیدگاه توسط بهنام — نوامبر 3, 2007 @ 12:12 ب.ظ.

 161. به اميد بالا رفتن شعور انساني ملت ايران كه بتوانند خودفروشي را نوعي ننگ بخوانند.
  به اميد رهايي از بند بي فرهنگي

  دیدگاه توسط يك ايراني — نوامبر 4, 2007 @ 1:14 ب.ظ.

 162. dorood va payaneh IRAN.
  emza mikonam.

  دیدگاه توسط raha — نوامبر 5, 2007 @ 11:11 ق.ظ.

 163. متن منتشره در بالاي صفحه را كه خطاب به سازمان ملل متحد است امضا مي كنم.

  دیدگاه توسط mahnaz Tofigh — نوامبر 5, 2007 @ 12:08 ب.ظ.

 164. به امید روزی که آزادی واقعی بر ایران حکم فرما شود.

  دیدگاه توسط ابوذر — نوامبر 5, 2007 @ 1:06 ب.ظ.

 165. امضا ميكنم. براي آزادي

  دیدگاه توسط احمد شيسي — نوامبر 5, 2007 @ 4:20 ب.ظ.

 166. امضا کردم

  دیدگاه توسط زهرا — نوامبر 6, 2007 @ 8:40 ق.ظ.

 167. این خانه از پایه ویرانه است
  مگر دخترهای نوجوان ایران را به عریهای حاشیه نشین نمیدهندو مخدر را به شیرمردان آینده ایران زمین . خوب آب دریا را هم به روسها میدهند مثل نفت جنوب که به فرانسه و انگلیس میدهند .
  محسن

  دیدگاه توسط mohsenz79 — نوامبر 6, 2007 @ 11:16 ق.ظ.

 168. من هم امضا میکنم

  دیدگاه توسط انوشیروان کی — نوامبر 6, 2007 @ 4:46 ب.ظ.

 169. درود بر فرزندان ایران آریایی

  با کمال میل و تاسف بسیار از این موضوع امضا میکنم

  جاوید ایران

  شاد زی

  دیدگاه توسط ساینا — نوامبر 7, 2007 @ 12:12 ب.ظ.

 170. امضاء می کنم

  دیدگاه توسط مرجان — نوامبر 7, 2007 @ 12:42 ب.ظ.

 171. مرگ بر جمهوری اسلامی،مرگ بر احمدی نژاد،مرگ بر خاءنین ایران عزیز

  ایران سر بلند ایرانی سر فراز پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان دراحتزاز

  دیدگاه توسط ماهرخ — نوامبر 7, 2007 @ 10:07 ب.ظ.

 172. با کمال تاسف و آه از ته دل و به امیدی سراسر رویایی امضا می کنم

  دیدگاه توسط یک هم صدا — نوامبر 7, 2007 @ 10:16 ب.ظ.

 173. سالهاست که این مملکت در زیر دستان ناسپاس عده ای وطن فروش بی هویت تاریخ خود را، ثروت خود را، و همه ی آنچه را دارد به فراموشی می سپارد.
  سالهاست که ما «بنده های خدا» چاره ای بجز پذیرفتن هر جور ستم این «نمایندگان خدا» نداریم.
  با تشکر از شما که پیگیر این مطلب بوده اید. باشد این بیانیه قطره ی جوهری باشد در دل این میلیاردها لیتر سهم آب شور ما!

  دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 8, 2007 @ 6:00 ق.ظ.

 174. بدون شک و تردید باید به ایرانی بودن سردمداران حکومت ولایت مدار فقیه شک کرد زیرا هیچ ایرانی وطن پرستی راضی به فروش وطن برای چند ماه استمرار قدرت نخواهد بود

  دیدگاه توسط فرامرز طاهری — نوامبر 8, 2007 @ 4:47 ب.ظ.

 175. شرم بادا ملت ایران زمین

  شاهد ننگ بزرگی اینچنین

  دیدگاه توسط آرمان اسپهبدی — نوامبر 8, 2007 @ 9:44 ب.ظ.

 176. دریای عزیز خزر مثل خلیج همیشه فارس تا ابد برای ایران و ایرانی خواهد بود

  دیدگاه توسط امید — نوامبر 9, 2007 @ 9:05 ب.ظ.

 177. سهیک ( آخرین ترانه ی باران)
  http://www.tabar.blogsky.com
  بنده را هم دراندوه این ازدست رفته دراثر خیانت تازی تباران میهن فروش شریک بدانید

  دیدگاه توسط golbang — نوامبر 9, 2007 @ 9:35 ب.ظ.

 178. motasefam!!!!!

  دیدگاه توسط HOSSEIN — نوامبر 9, 2007 @ 10:53 ب.ظ.

 179. از مشكل پيش آمده متاسفم

  دیدگاه توسط محمد كياني زادگان — نوامبر 10, 2007 @ 6:26 ب.ظ.

 180. Down with the Islamic Repoblic Victore Reza Pahlavi

  دیدگاه توسط Reza — نوامبر 10, 2007 @ 8:50 ب.ظ.

 181. امضا می کنم

  دیدگاه توسط احمد توکلی — نوامبر 12, 2007 @ 1:12 ق.ظ.

 182. امضامیشود:
  کاوه رضائی نویسنده وبلاگ منِ او

  دیدگاه توسط کاوه — نوامبر 13, 2007 @ 7:45 ق.ظ.

 183. این بیانیه را امضا میکنم. با سپاس!

  دیدگاه توسط احسان — نوامبر 13, 2007 @ 4:33 ب.ظ.

 184. موافقم

  دیدگاه توسط آرش — نوامبر 13, 2007 @ 4:37 ب.ظ.

 185. پاینده باد ایران

  دیدگاه توسط ریحانه حفیظی — نوامبر 13, 2007 @ 4:39 ب.ظ.

 186. پاینده باد ایران ما!

  دیدگاه توسط ریحانه حفیظی — نوامبر 13, 2007 @ 4:41 ب.ظ.

 187. ل

  دیدگاه توسط ریحانه حفیظی — نوامبر 13, 2007 @ 4:42 ب.ظ.

 188. دوست عزیز برای هیچ انرژیمان را هدر ندهیم خوهشمندم به سایت اقای بهشتی پور که لینک کم است مراجعه بعد از مطالعه نظر خود را بدهید

  دیدگاه توسط قلم — نوامبر 13, 2007 @ 4:44 ب.ظ.

 189. دورود

  لطفا امضاء من را اضافه کنید

  دیدگاه توسط وبخوان — نوامبر 14, 2007 @ 11:30 ق.ظ.

 190. منم مثل بقيه اينو امضا مي کنم اما مي خوام بدونم شکايت يه دزد ( روسيه ) رو به يه دزد ديگه (ايالات متحده ) کردن کار درستيه ؟؟؟
  ++ تف به هرچي وطن فروشه

  دیدگاه توسط مسعود_آ — نوامبر 15, 2007 @ 6:51 ق.ظ.

 191. متاسفم برای این اتفاق- منم این بنانیه رو امضاء میکنم

  دیدگاه توسط محمد_ض — نوامبر 15, 2007 @ 8:42 ق.ظ.

 192. یاد باد آن روزگاران یاد باد
  یاد پادشاه ایران یاد محمدرضا پهلوی بزرگ
  یاد شاهی که به ایران اعتبار و عزت داده بود
  معلوم است کشوری که صاحب نداشته باشد باید هم به تارج رود . مرگ بر خامنه ای و احمدی نژاد

  شاهزاده رضا پهلوی تو را به خدا کاری بکن تحمل مردم تمام شد.

  دیدگاه توسط alireza_j — نوامبر 15, 2007 @ 10:12 ق.ظ.

 193. امضا میکنم به امید ازادی

  دیدگاه توسط farzad — نوامبر 15, 2007 @ 9:05 ب.ظ.

 194. واقعا جای تاسف داره که امروز باید ببینم که جوونای ایرانی یه مشت آدم *** و ساده باورند. آخه ***کدوم عهدنامه و کدوم قرارداد. چرا اینقدر ساده اید و هر کس هر چی گفت زود مثل بز می پذیرید. خب یه کم فکر کنید. اخه اگه قراردادی بود، بگیم صداوسیمای ایران سانسور کرد، بقیه ی کشورها چی؟؟؟
  اخه این قرارداد کجاست که هیچ کس متنش رو ندیده؟؟
  چرا الکی جوسازی می کنید؟؟؟
  **********************************
  پاسخ منافع ملی
  کوروش تو به پا خیز که ما در خوابیم
  پسر ایرانی. نخست در اظهار نظر رعایت ادب ازامیست
  دوم. ما به ذات آنچه که به نقضش معترضیم واقفیم و آن نقض قرار داد
  مودت 1921 ایران وشوروی وعهدنامه 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری اشتراکی روسیه وماده 13معاهده دریانوردی و تجارت مورخ بیست و پنچ مارس هزار و نهصد چهل میلادی و تبادل نامه های منضم به آن است که
  حقوق مساوی برای طرفین قائل شده است (حق پنجاه در صدی)…… حال باید پرسید شما همه به وظیفه خود آگاهی دارید؟

  دیدگاه توسط ye pesare irani — نوامبر 19, 2007 @ 6:17 ق.ظ.

 195. وبلاگ ๑۩۞۩๑ ابوالــــهول ๑۩۞۩๑
  http://www.iransphinx.blogfa.com
  به روز شد؛
  با:
  «بزغاله»
  بخوانید، نظر بدهید و به دوستان هم بگویید.

  دیدگاه توسط sphinx — نوامبر 21, 2007 @ 2:39 ق.ظ.

 196. شب می رودو سپیده نزدیک…

  دیدگاه توسط behnaz — نوامبر 21, 2007 @ 4:26 ب.ظ.

 197. امضا
  با افتحار
  با امید

  دیدگاه توسط حسین — نوامبر 26, 2007 @ 9:48 ب.ظ.

 198. شلام شلام
  دوست دارم شما هم مثل دوست من با زوجتون یک قدم زنی پاییزی رو روی برگهای رنگی تجربه کنین و نتیجه اون رو به من و تمام دوستام بگین … می خوایم نتیجه بگیریم که چندتا از زوجهای عزیزمون تو ایران با هم به قدم زنی پاییزی و رمانتیک می رن و بهشون واقعا خوش می گذره یا اینکه به این نتیجه بد می رسن که کاش به جای شریکشون با خواهر یا برادرشون می رفتن قدم زنی؟؟؟
  ممنون !

  دیدگاه توسط نونو — نوامبر 29, 2007 @ 6:25 ب.ظ.

 199. وبلاگ ๑۩۞۩๑ ابوالــــهول ๑۩۞۩๑
  به روز شد؛
  با:
  «بسیج علاج همه دردها»
  http://www.iransphinx.blogfa.com
  یا:
  http://iransphinx.blogfa.ir
  بخوانید، نظر بدهید و به دوستان هم بگویید.

  دیدگاه توسط sphinx — دسامبر 3, 2007 @ 10:45 ب.ظ.

 200. امضا می کنم.
  شاهرخ شایان مدیر وبلاگ طنز سیاسی-اجتماعی:
  ๑۩۞۩๑ ابوالــــهول ๑۩۞۩๑

  دیدگاه توسط sphinx — دسامبر 3, 2007 @ 10:49 ب.ظ.

 201. man emza mikonam

  دیدگاه توسط Datam Tarik — دسامبر 4, 2007 @ 6:48 ب.ظ.

 202. دورود شما ایرانیان پاکروان
  من هم همانند یک ایرانی با این پیشامدکه یکی دیگر از نیرنگ اهرمن(جمهوری اسلامی) است مخالف هستم و بیانیه را امضا می کنم

  دیدگاه توسط آرش — دسامبر 14, 2007 @ 9:37 ق.ظ.

 203. امضا می کنم!

  دیدگاه توسط شیخ الشیوخ نادرالدین شاه — دسامبر 14, 2007 @ 11:15 ب.ظ.

 204. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است

  دیدگاه توسط shima — دسامبر 16, 2007 @ 12:15 ب.ظ.

 205. سلام دوست عزيز

  خسته نباشيد

  با يه مطلب جديد به روزم و منتظر نظر گرمتون هستم

  شاد باشي

  دیدگاه توسط بهشاپور — دسامبر 17, 2007 @ 6:42 ق.ظ.

 206. سلام و درود

  آپم و منتظر نظرتون هستم

  با تشکر

  دیدگاه توسط بهشاپور — دسامبر 17, 2007 @ 6:47 ق.ظ.

 207. درود
  امضا ميكنم

  دیدگاه توسط ماه ماد — دسامبر 19, 2007 @ 9:37 ب.ظ.

 208. با سلام به دوست عزیزم.امیدوارم در این راه موفق و پایدار باشی.

  دیدگاه توسط محمد علیرضایی — دسامبر 27, 2007 @ 5:32 ب.ظ.

 209. درود بر شما
  چون دیگر عزیزان به پاس ایران
  امضا می کنم

  دیدگاه توسط رامین،سورنای جوان — دسامبر 30, 2007 @ 10:32 ب.ظ.

 210. درود بر فرزندان ایران
  با امضای خود بر تمامیت ایران عزیز صحه می گذارم.

  دیدگاه توسط سهراب — ژانویه 2, 2008 @ 10:37 ق.ظ.

 211. راهی

  جایی میان آسمان و زمینم وقتی

  یارای آن ندارم که بگویم حرفی

  من خسته ام زراه جستن بیهده اینجا

  راهی مرا ببخش حبیبم که بتوانم

  با این قلم به شبی اینچنین بیاشوبم

  خواب همان کسان که سیه مستند

  از آن شراب که ما ،همین مردمانشان روزی

  بسادگی پیشکش کردیم

  وینک به آتش آن شراب در سوزیم

  یا رب مرا تو زهره ی آن ده که پای خیزم

  توراه رابنمای

  که دیدگان شریف مردمان هموطنم

  بیاری تو

  مرا بیفروز د

  مرا تو راه نمای تا روزی

  به سربلند ی یک سرو

  سربر آسمان سایم

  – هم به شکر تو- گویم

  سلام هموطنم

  سرو کوهی /سال یکهزار و سیصد و هشتادو شش خورشیدی

  دیدگاه توسط آذر قندریز — ژانویه 5, 2008 @ 2:49 ب.ظ.

 212. با افتخار امضا میکنم و فراوان سپاس از یاران ایران

  دیدگاه توسط آذر قندریز — ژانویه 5, 2008 @ 2:51 ب.ظ.

 213. man ba in emza tamamiate arzie iran aziz ra pas midaram

  دیدگاه توسط ghahreman mohammad reza — ژانویه 6, 2008 @ 6:20 ب.ظ.

 214. امضا می کنم!

  دیدگاه توسط shiva — ژانویه 9, 2008 @ 5:31 ق.ظ.

 215. مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟
  مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟
  زمین گندید آیا بر فراز آسمان کس نیست؟
  گسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر زانکه در بند دماونداست…
  من هم امضا می کنم.به افتخار ایران و ایرانی و به امید آزادی ایران.

  دیدگاه توسط ainaz — ژانویه 10, 2008 @ 9:24 ق.ظ.

 216. چو ایران نباشد تن من مباد

  دیدگاه توسط حمید — ژانویه 11, 2008 @ 8:14 ق.ظ.

 217. امضاء میکنم/.

  دیدگاه توسط بهمن — ژانویه 11, 2008 @ 3:53 ب.ظ.

 218. امضا.

  دیدگاه توسط امیرحسین کیقبادی — ژانویه 11, 2008 @ 6:09 ب.ظ.

 219. امضاء ميكنم

  اگر سر به سر تن به كشتن دهيم
  از آن به كه كشور به دشمن دهيم
  دريغ است ايران ويران شود
  كنام پلنگان و شيران شود

  دیدگاه توسط تارنگار ميراث ملي — ژانویه 13, 2008 @ 10:13 ق.ظ.

 220. چو ایران مباشد تن من مباد…

  دیدگاه توسط تیرداد — ژانویه 14, 2008 @ 4:28 ب.ظ.

 221. سلام

  خوبي؟

  وب توپي داري يه سر هم به ما بزن

  منتظرتم

  دیدگاه توسط كوروش — ژانویه 15, 2008 @ 1:22 ب.ظ.

 222. منم راه بدین هستم !!

  دیدگاه توسط امید خالی — ژانویه 15, 2008 @ 10:47 ب.ظ.

 223. من هم بنوبه ء خود این بیانیه را امضاء میکنم.

  دیدگاه توسط محمد — ژانویه 17, 2008 @ 6:40 ق.ظ.

 224. واقعا خسته شدیم

  دیدگاه توسط سامان-م — ژانویه 22, 2008 @ 9:20 ب.ظ.

 225. خدا لعنت کند این جمهوری ننگین راااااااا

  دیدگاه توسط سامان-م — ژانویه 22, 2008 @ 9:31 ب.ظ.

 226. پاينده ايران
  هم انديشان و ميهن پرستان ايران زمين
  راه سخت است و دشوار
  از سختي ها نهراسيم و به ايراني آباد و آزاد بيانديشيم

  دیدگاه توسط شاپور — ژانویه 26, 2008 @ 4:03 ب.ظ.

 227. man ham eteraze khod ra ba in emza elam mikonam.lanat bar harchi bi gheyrate mihanforoshe

  دیدگاه توسط arash flexible — ژانویه 27, 2008 @ 7:12 ق.ظ.

 228. emza mikonam

  دیدگاه توسط arash — ژانویه 27, 2008 @ 7:14 ق.ظ.

 229. کسانی در راس حکومت ایران هستند که خود را بالاتر از هر قانونی می دانند آخوندهای حرامزاده فقط به فکر خود هستند

  دیدگاه توسط ناشناس — ژانویه 27, 2008 @ 8:17 ق.ظ.

 230. baaftakharamzamikonamhamvatanirani

  دیدگاه توسط bardia — فوریه 1, 2008 @ 1:30 ق.ظ.

 231. بنام خداوند بخشنده مهربان
  ملت عزیز ایران حکومت ولی فقیه حکومتی جعلی و بر گرفته از ذهن متکبرانه و استبدادی خمینی است . خمینی با سوء استفاده از آرمان آزادی خواهی ملت ایران حکومت جعلی ولی فقیه را به ملت ایران تحمیل کرده .آخوندهای طرفدار خمینی فقط به فکر کسب قدرت هستند و هیچ بهایی برای ملت ایران قائل نیستند . آخوندها راحت طلبانی فاسد هستند. بر خلاف گفته قرآن که امر معروف و نهی از منکر را یکی از اصول اسلامی می داند در طول 30 سال حکومت به هیچ وجه خود را برای این موضوع به زحمت نمی اندازند و بر عکس خودشان را در زیر سایه امام زمان فرض می کنند و به گرسنگی بیکاری فقر و فحشا جامعه کوچکترین اعتراضی نمیکنند در صورتی که در زمان شاه از هر عیبی کوه می ساختند و مردم را به فریاد و اعتراض تشویق میکردند تا خود حکومت را بدست بگیرند ولی حالا هر مشکلی را با سکوت می گذرانند. مرگ بر هر ایرانی اگر به این حکومت تن دهد

  دیدگاه توسط ناشناس — فوریه 2, 2008 @ 11:20 ق.ظ.

 232. پاینده ایران و جاوید سرزمین مادری

  دیدگاه توسط اهورا ایرانی — فوریه 3, 2008 @ 9:43 ق.ظ.

 233. از وبلاک شما دیدن کردم لطفا برای رضای امام حسین و رضایت خدایت به سایت های دیگه این پیام را بفرست که از خرافات در دین خدا دست بردارند وبا فکر درشنیدن ها همه چیز را قبول نکنند از این سایت هائی که در جهت روشن شدن مردم از حقایق دین زحمت می کشند حمایت کنند .تاریخ را که درست بررسی کنید می بینید 99% این باورها اشتباه است این ها همش در دین خدا وارد شده است این ها را یهودی ها و انگلیسی ها در دین ما وارد کرده اند.دین ما دین آگاهی است دین رحمت است دین گذشت است دین برادری است نه دین کشتن دین زنده کردن است.از وبلاک 121وپیوند های آن می توانید بیشتر مطلع شوید.همین قدر بدانید در 1400سال پیش آب برای خوردن در عربستان گیر نمی آمده این همان نکته ای است که باید به همه چیز با فکر توجه کنید از این جا شروع کنید در بقیه چیزها.تاریخ طبری و بقیه تاریخ ها را مشتی دورغ پر کرده است. یاحق

  دیدگاه توسط saba — فوریه 11, 2008 @ 11:15 ق.ظ.

 234. من با افتخار امضا میکنم

  دیدگاه توسط علی — فوریه 23, 2008 @ 6:45 ق.ظ.

 235. با درود
  من بعنوان يك ايراني آماده جانبازي براي ميهنم ايران هستم و اميدوارم روزي برسه كه همه سرزمينهاي ايران بزرگ روزي به مام ميهن برگردد.
  وخواهشمندم براي اينكه پشتيبان درياي پارس باشيم به درياي كاسپين درياي ماد و به درياي عمان درياي پارت بگوييم چون ايران از اين سه قوم آريايي بوجود آمده و به اميد اينكه همه بيگانگان را از اين سرزمين پاك بيرون بريزيم تا مردم ايران به آرامش برسن .

  دیدگاه توسط مصطفي — فوریه 23, 2008 @ 11:48 ق.ظ.

 236. کجاست ارش کمانگیر که خاک میهنم که ببیند خاک میهنم فنا شد.

  دیدگاه توسط محمدرضا — فوریه 25, 2008 @ 7:59 ق.ظ.

 237. اگه مردي اينو هم بنويس
  دهنتونو ببنديد مرتيكه ها اينقدر خاك وطنم خاك وطنم نكنيد كه حالم ازتون بهم مي خورهوقتي مردم خاك وطنم خاك وطنم مي گفتن كه شما جوجه ها تو قنداق بودين
  اون دويست هزار شهيدي كه تو جنگ شهيد شدن حق گفتن خاك وطنم خاك وطنم دارن شما ها حق نداريد بگيد
  مگه اونا ايراني نبودن مگه اونا بابا ننه نداشتن
  مگه اونا ارزو سر بلندي وطنشون نداشتن و و و ….
  ولي شما هاي نامرد براي يك بارم كه شده يه ياده كوچيك از اونهاتو اين اين وبلاگ هاي احمقانتون كردين؟اونا هم اهورا مزدارو مي شناختن اونا هم كورش و داريوش مي شنا ختن اونا هم رستمو ارش كمانگيرو مي شناختن اونوقت شما ها هم كه جاتون فقط به خاطر اونا گرمه هي بشينيد ودم از خاك وطن بزنيد

  دیدگاه توسط ممد — فوریه 28, 2008 @ 7:38 ق.ظ.

 238. بسم رب الشهدا و الصدیقین

  شما را دعوت به یازدید از وب پیمان خون میکنم./

  با لینک دادن به آن آن را امضا کنید./

  آدرس وب:

  http://www.bloodpromise.ir

  مدیریت وب سایت پیمان خون

  فوآد شبانی
  قلب مطمئن

  دیدگاه توسط fouad shabani — مارس 4, 2008 @ 8:32 ب.ظ.

 239. چو ایران نباشد … تن من مباد امضا کردم

  دیدگاه توسط azad yegane — مارس 7, 2008 @ 9:56 ب.ظ.

 240. به امید سربلندی ایران امضا میکنم.

  دیدگاه توسط غریب آشنا — مارس 7, 2008 @ 10:03 ب.ظ.

 241. دریغ است ایران که ویران شود.امضا کردم.

  دیدگاه توسط همزاد — مارس 7, 2008 @ 10:05 ب.ظ.

 242. به امید سربلندی ایران امضا میکنم
  مدیر وبلاگ کلاکت

  دیدگاه توسط احمد — مارس 22, 2008 @ 4:40 ب.ظ.

 243. با این بیانیه موافقم وآنراامضاءمیکنم

  دیدگاه توسط siavash — آوریل 3, 2008 @ 7:55 ب.ظ.

 244. من هم به نوبه خود وظیفه شرعی وحق خود می دانم که این بیانه را امضا کنم

  به امید روزی که آقامون بیاد (آمین)

  دیدگاه توسط پریسا — مه 4, 2008 @ 7:26 ب.ظ.

 245. درود بر شما

  دیدگاه توسط کورش — مه 9, 2008 @ 7:09 ب.ظ.

 246. امضا می کنم

  دیدگاه توسط babakparham — مه 23, 2008 @ 7:49 ق.ظ.

 247. درود بر شما
  من نیز در این وظیفه ملی شرکت می کنم و آماده هر گونه کمکی هستم

  دیدگاه توسط khosro — ژوئن 12, 2008 @ 9:50 ق.ظ.

 248. مایه غرور و سر افرازیست که هرچند قلیل کار بزرگی برای این ملک کهن که زادگاه عاشقان عشق است بنماییم.

  امضاء می کنم.

  دیدگاه توسط میلاد — ژوئن 17, 2008 @ 10:35 ق.ظ.

 249. Somehow i missed the point. Probably lost in translation 🙂 Anyway … nice blog to visit.

  cheers, Kalgan.

  دیدگاه توسط Kalgan — ژوئن 19, 2008 @ 3:43 ق.ظ.

 250. جو ایران نباشد تن من مباد

  دیدگاه توسط parse — اوت 7, 2008 @ 11:26 ق.ظ.

 251. در سال 2008 اگر بیانیه ای برای دولت ایران و سیاستمداران فارس گرا مبنی بر عدم تغییر نام دریای خزر در ایران نوشتی خبرمان کن امضا کنیم.
  حقیقتی مطلق درباره ی فارس ها: موفقیت خود را در عدم موفقیت دیگران می دانند!!! و البته که برای علم اندوزی به ثریا هم می روند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  دیدگاه توسط ali — اوت 9, 2008 @ 9:22 ق.ظ.

 252. درود بر شما

  سپاس از تلاشهایتان [گل]

  در پناه اهورا مزدا باشید [بدرود]

  دیدگاه توسط پیام آور آریایی — سپتامبر 10, 2008 @ 10:47 ق.ظ.

 253. امضا می کنم.

  دیدگاه توسط haha k — سپتامبر 30, 2008 @ 10:46 ب.ظ.

 254. I agree with the content of this declaration. I believe Iran has 50% share of the Caspian Sea based in historical precedence. The newly formed states surrounding the Caspian Sea do inherit the portion that used to belong to the former Soviet Union, which is 50%.

  دیدگاه توسط Shahrad S — اکتبر 16, 2008 @ 6:18 ق.ظ.

 255. باسلام اگرازطریق وبلاگ برقراری ارتباط برای شما مقدوراست مراجعه بفرمایید:nedaei139.blogfa.com

  دیدگاه توسط ساسان کمالی — اکتبر 22, 2008 @ 5:21 ق.ظ.

 256. باسلام بنده به تعصب های جاهلانه اعتقادی ندارم اگردنبال زبان می گردید بروید سراغ زبانهای روسی ،ترکی،اسپرانتوزیربقیه زبانها همه شان بیخودهستند وذات درستی ندارندیادگیری این سه زبان خیلی آسان وراحت است وبه گرامرهای پیچیده هم نیازی ندارند هرچه گفته می شودعین آنرا می توان برروی کاغذآورد بدون اینکه هزاران جنگ وفنگ داشته باشد،بدنبال حقایق باشید تاچیزهای من درآوردی وزبانهایی که ازچندین زبان به عاریت گرفته شده یادزدیده شده ویااینکه دستکاری کرده اند وقومی را ساخته اند وزبانی را برای آن درست کرده اند.

  دیدگاه توسط رسول ندایی — اکتبر 22, 2008 @ 5:25 ق.ظ.

 257. باسلام بنده به تعصب های جاهلانه اعتقادی ندارم اگردنبال زبان می گردید بروید سراغ زبانهای روسی ،ترکی،اسپرانتوزیربقیه زبانها همه شان بیخودهستند وذات درستی ندارندیادگیری این سه زبان خیلی آسان وراحت است وبه گرامرهای پیچیده هم نیازی ندارند هرچه گفته می شودعین آنرا می توان برروی کاغذآورد بدون اینکه هزاران جنگ وفنگ داشته باشد،بدنبال حقایق باشید تاچیزهای من درآوردی وزبانهایی که ازچندین زبان به عاریت گرفته شده یادزدیده شده ویااینکه دستکاری کرده اند وقومی را ساخته اند وزبانی را برای آن درست کرده اند.حقوق همه ملتها باید محترم شمرده شودازنژادپرستی دست بردارید که عصرنژادنیست وزندگی مسالمت آمیزاست واحترام به همه انسانها.

  دیدگاه توسط رسول ندایی — اکتبر 22, 2008 @ 5:26 ق.ظ.

 258. اگرشما ها اعلامیه جهانی حقوق بشررا قبول داریدتمامی انسان ازحق وحقوقی طبیعی برابر برخورداربایدباشند،جنگها وظلمها وجنایات ترورها را نژادپرستان،باستانگرایان،جمجمه پرستان درطول تاریخ آفریده اند،زبان یک وسیله ارتباطی است که توسط گروهی ساخته شده است وذاتاارزشی ندارد،اگرمردم را بحال خودبگذارید خودشان بلدندچه زبانی را انتخاب کنند وچه دینی داشته باشند نه اینکه بازورسرنیزه وزندانی کردن وکشتن،مصادره اموال واخراج کردن ازکار…آنها را مجبورنمایید خواسته ها شمارا بپذیرند.

  دیدگاه توسط رسول ندایی — اکتبر 22, 2008 @ 5:33 ق.ظ.

 259. دیروز عربستان خلیج همیشه فارس را می خواست امروز شوروی خلیج فارس رامی خواهد وفردایک کشور دیگر باند میشود دریاچهاورومیه رامی خواهد وما ذره ای از خاک وآب کشورمان را به کسی نمی دهیم
  امضامیکنم

  دیدگاه توسط آیشین — ژانویه 12, 2009 @ 9:17 ق.ظ.

 260. درود
  من هم اين بيانيه را امضا مي كنم.كاش كه ميسر افتد.

  اي كاش از پتيشن در مورد اين مساله استفاده مي كرديد تا كدش را داخل وبلاگ هايمان مي گذاشتيم.
  با احترام
  مدير بلاگ
  روايت پارسي
  كسي كه كل تابستان را داخل درياي گيلان و مازندران شنا مي كند.

  دیدگاه توسط سروش عليزاده — مه 12, 2009 @ 2:18 ب.ظ.

 261. من هم به نمایندگی از 50 نفر (حد اقل) امضا میکنم و در صورت نیاز 50 نفر را هم معرفی خواهم نمود
  پاینده ایران و ایرانی

  دیدگاه توسط کوروش — مه 24, 2009 @ 6:13 ب.ظ.

 262. babak bagherzadeh

  دیدگاه توسط بابک باقرزاده — ژوئیه 15, 2009 @ 2:49 ب.ظ.

 263. این کمترین قدم ما است!

  دیدگاه توسط جمشید ا. — اوت 17, 2009 @ 7:08 ق.ظ.

 264. من هم از طرف خودم و هم از طرف جمع كثيري اين بيانيه را امضا مي كنم…

  دیدگاه توسط م . محمد .س . نوري — اوت 28, 2009 @ 7:29 ق.ظ.

 265. خدابه داد ماايرانيها برسدو هركس كه هدفش خدمت به كشورايران است كمكش كند وهركس هدفش خيانت به كشوراست رسوا و نابودش نمايد .

  دیدگاه توسط مهدي يار — سپتامبر 25, 2009 @ 7:43 ب.ظ.

 266. نمي دونم چرا ما مردم ايران رو نميذارن آب خوش از گلومون پايين بره وهر كشوري به ما چشم بد داره و ميخواد يك تكه از ما بكنه (مثل آذربايجان ؛ افغانستان ؛ بحرين ؛ قسمتي از پاكستان و ..)
  من فكر مي كنم مشكل از خود ماست .
  من به دوستانم هميشه اين مثال رو ميزنم :
  اگر مردم كشور افغانستان ومردم كشور ژاپن رو از كشورشون بيرون كنند و سپي كشور ژاپن رو بدهند به مردم افغانستان (با همين تكنولوژي كنوني) و مردم ژاپن رو ببرند به افغانستان ؛ بعد از بيست سال خواهيد ديد افغانستان ژاپن ميشه و ژاپن ميشه افغانستان .
  عزيزيان از ماست كه برماست . ما بايد تك تكمون درست بشويم . ديدگاه ما ايرانيها مريضه وهركسي به پول وقدرت ميرسه فقط منافع خود و گروهشو مي بينه نه منافع ملي كشورش رو .
  بارها ديدم كه انسانهايي كه ادعاي ملي گرايي كردند و ميگفتند دولتمردان ما بيخود هستند ، خودشون از پنجره خودروي شخصي به بيرون آشغال ريختند . يعني چي ؟ ايا شما دراطراف خودتون مثل اين مورد رو نديديد .
  مردم ژاپن به اين باور رسيدند و تك تك هدفشون منافع كشورشونه حالا از رفته گر گرفته تا رئيس جمهور كشور .
  و وقتي كسي خطايي ميكنه محكم با اون برخورد ميشه .
  اميدوارم روزي برسه كه تمام ما ايراني ها به اين ديدگاه يكپارچه برسيم .
  واين درست نميشه مگر از كودكي و با تربيت درست فرزندانمون .
  براي مثال آيا تلاش كرديم درصحبتهاوكتابهامون كمتر از لغات عربي بهره بگيريم .

  دیدگاه توسط مهدي يار تقديسي — سپتامبر 25, 2009 @ 9:05 ب.ظ.

 267. من يادم مي ياد وقتي كودك بودم ، ناظم مدرسه براي اينكه بچه ها رو ساكت كنه يا اونها رو با خطكش ميزد يا از گوش با دستاش آويزون ميكرد .
  بنظر شما اون بچه اي كه از گوش آويزونش كردن ديگه از هرچي درس ومدرسه كه هست بدش نمي ياد .
  حالا كشور ژاپن رو نگاه كنين :
  شركت تويويا (اگه اشتباه نكنم) پاركي رو احداث كرده كه در اون تمام گردانندگان اون پارك كودكان هستند (از پليس گرفته تا اغذيه فورش و يا…)
  به اين خوب انديشه كرديد .
  اونها از كودكي بچه ها رو مسئول بار مي آورند و احساس مسئوليت و درست كار كردن رو در اونها از بچگي بيدار ميكنند .

  دیدگاه توسط مهدي يار تقديسي — سپتامبر 25, 2009 @ 9:21 ب.ظ.

 268. تمام گفته هايي كه در بالا بيان كردم و سرتون روبه درد آرودم براي اين بود تا بدونيد:
  مردم ژاپن هر روز وسعت كشورشون زياد ميشه و ما هر روز وسعت كشورمون كمتر .
  تازه يادتون از اروندرود نره كه هر روز داره به سمت خاك كشور ما مي ياد و ما حواسمون نيست كه خاك كشورمون رو عراقيها آرام آرام دارن از اونور سنگ چيني ميكنند و بعدا صاحب ميشند .

  دیدگاه توسط مهدي يار تقديسي — سپتامبر 25, 2009 @ 9:32 ب.ظ.

 269. باچساندن نام وعناوين ديگران به سايتتان فكرمي كنيد به مردم القا كنيد كه ازشما طرفداري مي كنندنقاظ ضعفتان را اين چنين مي خواهيد جبران كنيد.

  دیدگاه توسط ميخوش ساريخاني — نوامبر 10, 2009 @ 4:14 ق.ظ.

 270. امضا میکنم برای میهنم

  دیدگاه توسط م.م — دسامبر 10, 2009 @ 9:28 ق.ظ.


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: